Texty písní AC/DC Blow up your video Go Zone

Go Zone

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Once I need relaxation
Need to get some r 'n' r
(That's rest and recreation)
Don't need no vacation
I don't have to go that far
(I've got better things to do with my money)
Don't need no private eye
Forget the FBI
'Cause when the beaver sings
Look out I'm closing in

Go zone, ready to fly
In the go zone, standing up high
In the go zone, down on the block
In the go zone, ready to rock

Down, down, down, down, down, down, down in the go zone

Got to have my candy
Got to have my sugar sweet
(I wanna give you a treat)
Giving you directions
You don't have to use your feet
(We're on the same street baby)
You've got to travel south
South of my hungry mouth
And there you'll find a friend
Until the bitter end

Go zone, ready to fly
In the go zone, standing up high
In the go zone, down on the block
In the go zone, ready to rock

Down, down, down, down, down, down, down in the go zone

What are you gonna find down there?
There ain't no red light district

Get yourself a ticket to the -

Go zone, ready to fly
In the go zone, standing up high
In the go zone, down on the block
In the go zone, ready to rock

In the go zone, leave me to die
In the go zone, standing up high
In the go zone, down on the block
Go zone, ready to rock
Down, down, down, down, down, down, down, down in the go zone
Poté, co potřebuji odpočinek
Potřeba sehnat r 'n' r
(To je odpočinek a rekreace)
Nepotřebujete žádnou dovolenou
Nemám jít tak daleko
(Mám lepší věci na práci s mými penězi)
Nepotřebujete žádný soukromý detektiv
Zapomeňte na FBI
'Protože když zpívá bobra
Pozor jsem zavírání

Přejít zóny, který je připraven k letu
Při cestách zóny, stojící na vysoké
V zóně jít, dole na bloku
Při cestách zóny, který je připraven rock

Dolů, dolů, dolů, dolů, dolů, dolů, dolů jdou v zóně

Musím mít můj kandysu
Musím mít můj sladký cukr
(Chci Vám léčbě)
Která vám pokyny
Nemusíte používat nohy
(Jsme na stejné ulici dítě)
Jste se dostali na cestu na jih
Jižní mé hladové tlamy
A tam najdete kamaráda
Až do hořkého konce

Přejít zóny, který je připraven k letu
Při cestách zóny, stojící na vysoké
V zóně jít, dole na bloku
Při cestách zóny, který je připraven rock

Dolů, dolů, dolů, dolů, dolů, dolů, dolů jdou v zóně

Co jste chtěl najít tam dole?
Není žádný červené světlo okresu

Kup si jízdenku do --

Přejít zóny, který je připraven k letu
Při cestách zóny, stojící na vysoké
V zóně jít, dole na bloku
Při cestách zóny, který je připraven rock

V zóně jít, nechte mě umřít
Při cestách zóny, stojící na vysoké
V zóně jít, dole na bloku
Přejít zóně připraveni rock
Dolů, dolů, dolů, dolů, dolů, dolů, dolů, dolů jdou v zóně

Interpret

  • Interpret AC/DC Sedmnáct mezinárodně vydaných studiových alb, 150 miliónů prodaných kopií a 36 let aktivní činnosti – i tak se dá stručně charakterizovat hard rocková legenda jménem

Diskografie

Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy