Texty písní Alison Krauss New Favorite Crazy Faith

Crazy Faith

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I lit my love and watched it burn
Asking nothing in return
Except the lessons I will learn
By holding crazy faith

I've been touched by that bright fire
Down to the root of my desire
While the smoke it rises higher
On crazy faith

You're not asking if I love this man
I know you don't, you don't believe you can
Yet I've seen love open like a dancer's fan
It's crazy I know
But my faith says so, it tells me

Am I a fool for hanging on?
Would I be a fool to be long gone?
When is daylight going to dawn
On my crazy faith?

The questions will not let me sleep
Answers buried way too deep
At the bottom of a lover's leap
Made by crazy faith

You're not asking if I love this man
I know you don't, you don't believe you can
Yet I've seen love open like a dancer's fan
It's crazy I know, but my faith says so
It tells me

Love your losing, lose your love
Let the hawk fly from the glove
Then do not search the skies above
Search your crazy faith

Love is lightning, love is ice
It only strikes the lucky twice
Once, so you will know the price
And once for crazy faith

You're not asking if I love this man
I know you don't, you don't believe you can
Yet I've seen love open like a dancer's fan
It's crazy I know,
But my faith says so
I lit svou lásku a pozoroval ji spálit
Kladení nic na oplátku
Kromě poučení budu učit
Držením šílené víry

Byl jsem se dotkl tím, že světlé požáru
Dolů na root mé přání
I když je kouř stoupá vyšší
Na šílené víry

Nejste a ptal se, zda mám rád tento muž
Vím, že nechcete, nemusíte věřit můžete
Přesto jsem rád viděl otevřené jako tanečnice ventilátor
Je to blázen já vím
Ale moje víra říká, že mi říká,

Copak jsem blázen pro zavěšení na?
Mohl jsem být blázen, aby byl dlouho pryč?
Když je denní světlo bude dawn
Na můj bláznivý víry?

Otázky nebudou nech mě spát
Odpovědi pohřbeni příliš hluboko
V dolní části milence na skok
Made by bláznivé víry

Nejste a ptal se, zda mám rád tento muž
Vím, že nechcete, nemusíte věřit můžete
Přesto jsem rád viděl otevřené jako tanečnice ventilátor
Je to blázen já vím, ale moje víra říká ano
Je mi

Milujte své ztratí, ztratí své lásky
Nechte jestřáb létat z rukavic
Pak Nehledat oblohu nad
Hledat vaše bláznivé víry

Láska je světlo, láska je ledový
Je jen na štěstí udeří dvakrát
Jednou, takže budete vědět, že cena
A jednou za šílené víry

Nejste a ptal se, zda mám rád tento muž
Vím, že nechcete, nemusíte věřit můžete
Přesto jsem rád viděl otevřené jako tanečnice ventilátor
Je to blázen já vím,
Ale moje víra říká ano
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy