Texty písní Alphaville Catching Rays On Giant Carry Your Flag

Carry Your Flag

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

We must have played
For more than ten years
We must have thought
That we're immortal
Shame, shame on us,
Ah little hussy,
What did you think I was
I look at us
We have grown older
A lot too much
For me to take
I thought
We were immortal
I'm so sorry
I couldn't keep my promise..
...to carry on your flag for you
Some superhero-being

It seems to me
That we are changing
There ain't no limit to imagination
The world just turns around
Without a care
Sometimes I feel like crying
And every time
I need to touch you
How can I ever
Break the distance
That's why my love
Became so strong and pure
That's why I keep on
Trying forever..
...to carry on your flag for you
Some superhero-being
For you
Some superhero-being
Waiting
Under the light of the moon
For you..
I'm coming soon.
Museli jsme hrát
více než deset let
Museli jsme si myslet,
že jsme nesmrtelní
Hanba, hanba na nás,
ah malá couro
Byl jsem to co sis myslela
Dívám se na nás, dospěli jsme,
až moc podle mě
Myslel jsem si,
že jsme nesmrtelní
Já se moc omlouvám,
nemohl jsem dodržet svůj slib

Nést pro tebe tvou vlajku,
být superhrdinou

Zdá se mi, že jsme se změnily,
nejsem omezen ve fantazii
Svět se jen točí bez starosti dokola,
někdy jsem naměkko
A vždy potřebuju dotknout se tě,
jak se ti můžu přiblížit
Proto jsem se, moje lásko,
stal tak silným a čistým
Proto se stále pokuším

Nést pro tebe tvou vlajku,
být superhrdinou

Čekám pod světlem měsíce,
přijdu brzo
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy