Texty písní Alphaville Prostitute Apollo

Apollo

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Show me a place that ain't hell
If there's space
Give me room to breathe
That's all that I need for this body can't fail
And if music be the food of love
Play on, give me excess of it
Let it all out, please let me out of here
And I shall rise from the ashes
Grow like a rose from the ruins
There must be light in the darkness
Hope at the end of the night
Yes, I've been tryin' all my life to get to heaven
But awoke in the eye of the storm
But I shall rise from the ashes
Grow from the ruins and return back home

This is a call from the gaols
Coming up to the prisoners of pleasure
Drunk on the blood of the next generations
And I've been through many strange confusions
Splitting myself into too many faces
Now the mirror is broken, I can see the worms behind

You may well have your ways of triumph
You may well have your ways of truth
Just gimme some room to breathe
That's all that I need
Me and my strange friends
We all belong to the grand astral body
(take my hand and I take you out of here)
And there's you behind those legendary curtains
Take my hand before you wither in the crowd
And I take you out of here

This is the end of the show
I don't know was I wrong was I right
Oh love, I don't know, I wasn't perfect for sure
But now I feel like a new born baby
Lying in the dew of the morning
Laughing at the sky like a brave new Apollo
Ukaž mi místo, kde není peklo
Jestli je tam prostranství,
dej mi prostor k dýchání
To je vše, co potřebuji, aby tohle tělo nemohlo selhat
A pokud je hudba potravou lásky,
Hraj dál, dej mi jí nadbytek
Vydej ji všechnu ven, prosím, dovol mi odsud odejít
A já povstanu z popela
Vyrostu jako růže z trosek
Tam v té tmě musí být světlo
Doufám v konec noci
Ano, celý svůj život jsem se snažil dostat se do nebe
Ale probral jsem se uprostřed bouře
Avšak já povstanu z popela
Dostanu se ze zkázy a vrátím se zpět domů

Tohle je volání z vězení
Přicházející k vězňům radosti
Opilých krví příštích generací
A já jsem prošel mnoha podivnými zmatky
Rozdělený do mnoha tváří
Teď je zrcadlo rozbité mohu vidět ty červy za mnou

Správně bys měla asi mít své postupy, jak vyhrát
Správně bys měla asi mít svoji vlastní pravdu
Prostě mi dej prostor k dýchání
To je vše co potřebuji
Já a moji zvláštní přátelé
My všichni patříme do majestátného hvězdného kolektivu
(Uchop moji ruku a vezmi mě odsud pryč)
A tam jsi ty, za tím legendárním závěsem
Uchop moji ruku, než skomíráš v davu
A já tě vezmu odsud pryč

Tohle je konec show
Nevím, neměl jsem pravdu, měl jsem pravdu
Och lásko, nevím, určitě jsem nebyl dokonalý
Ale teď se cítím jako právě narozené dítě,
ležící v ranní rose
Smějící se na oblohu jako nový udatný Apollo
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy