Texty písní Amon Amarth Surtur Rising A Beast Am I

A Beast Am I

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Conceived was I
From chaos and hate
Of malice, deceit and blood
And how would they know
My fate is to rise
Against the Asagods
My being is full, full of a rage
An evil that can't be tamed
It darkens my soul
And blackens the blood
A fire that fills my veins

So how
Did I ever end up here?
Humiliated, broken and weak
I've waited
For a thousand years
To break these chains apart and
To finally break myself free

I bit the hand, off the mighty Tyr
When I couldn't, tare my ties
Now banished I dwell
A sword in my jaw
awaiting the end of time
In darkness I drown
Consumed by my hate
Longing for revenge
Allfather will pay
For his deceit
At the battle
Of Ragnarök

A beast am I
So vicious and grim
They fear my mean
Grinning teeth
I bide my time
my sweet revenge
Soon my ties will fall
And finally I will be free

So when you hear me howling
You'll know that I have come for you
When you hear me call your name
Your life will end in nameless pain

[Solo: Simon Solomon]

Conceived was I
From chaos and hate
Of malice, deceit and blood
And how would they know
My fate is to rise
Against the Asagods
My being is full, full of a rage
An evil that can't be tamed
It darkens my soul
And blackens the blood
A fire that fills my veins

A beast am I
So vicious and grim
They fear my mean
Grinning teeth
I bide my time
my sweet revenge
Soon my ties will fall
And finally I will be!
Finally break myself!
Finally I will be free!
Počat jsem byl,
z chaosu a nenávisti
zloby, podvodu a krve,
A jak by věděli,
mým osudem je povstát
proti Asabohúm
Mé bytí je plné, plné vzteku
Zlo, které nelze zkrotit,
to ztmavne mou duši,
a propukne v krev,
oheň, který plní mé žíly!

Tak jak,
skončil jsem zde někdy?
Ponížený, zlomený a slabý,
čekal jsem
po tisíc let,
na prolomení těchto řetězů
a na to, až se konečně osvobodím.

Ukousl jsem ruku mocného Tyra,
když jsem se nemohl zbavit svých pout.
Nyní vyhnán přebývám,
meč v mé čelisti
čeká na konec času.
Ve tmě jsem se utopil
spotřebováván mou nenávistí.
Touha po pomstě.
Allfather zaplatí
za jeho podvod
v bitvě
o Ragnarok

Jsem zvíře,
tak zlé a ponuré.
Obávají se mých myšlenek.
S vyceněnými zuby,
čekám na svůj čas,
moje sladká pomsta.
Brzy se má puta budou lámat,
A konečně budu volný!

Takže když mě slyšíte výt,
budete vědět, že jsem přišel pro vás!
Když mě uslyšíte volat vaše jméno,
váš život skončí v bezejmenné bolesti!

[Solo: Simon Solomon]

Počat jsem byl,
z chaosu a nenávisti
zloby, podvodu a krve,
A jak by věděli,
můj osud je na vzestupu.
proti Asagods
Mé bytí je plné, plné vzteku
Zlo, které nelze zkrotit,
to ztmavne mou duši,
a propukne v krev,
oheň, který plní mé žíly!

Jsem zvíře,
tak zlé a ponuré!
Obávají se mých myšlenek!
S vyceněnými zuby
čekám na svůj čas,
moje sladká pomsta.
Brzy má pouta budou lámat,
a konečně budu!
Konečně se vysvobodím!
Konečně budu volný!
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy