Texty písní Amorphis Skyforger Godlike Machine

Godlike Machine

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

To a strange land, land of Pohjola
I took my gift, I received it from the gods
I melted the knowledge of heaven
From the pieces of my heart I built a golden mill

I made the heavens, I delivered them
I gave the horn of plenty, released them

My king sold me to the northland queen
I forged and gave her a godlike machine
It wasn't enough for the queen of liars
To the river of death I also was sent

The field of death I furroved
I turned the soil black with steaming viper blood
In a forest deep underground
I hunted a wolf and a bear from the shadows

I was offered death as a prize for my great deeds
False words, from the tongue of the northland queen

A heart turned unto me
She whispered the knowledge of gods
And gave the missing words of wisdom
To me, a creator of heavens

A heart turned unto me
Do cizí země, země Pohjoly
vzal jsem svůj dar, který jsem získal od bohů
Roztavil jsem podstatu nebes
Z kousků svého srdce postavil zlatý mlýnek

Stvořil jsem nebesa a oživil je
Získal roh hojnosti a dal jej k dispozici

Můj král prodal mě Severské královně
Já pro ní vykoval a dal božský stroj
Nebylo to dost, té královně lhářů
Také k řece mrtvých mě poslala

Pole smrti jsem zoral
Černou zem smísil s kouřící krví zmijí
Hluboko v lese, v podzemí
Ulovil jsem vlka a medvěda z podsvětí

Za moje skvělé činy nabídla mi za odměnu smrt
Falešná slova z úst Severské královny

Srdce se ke mně obrátilo
Ona šeptala idee bohů
a dodala chybějící slova moudrosti
Mně - stvořiteli nebes

Srdce se ke mně obrátilo
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy