Texty písní Amorphis The Beginning Of Times You I Need

You I Need

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I was born as all the world here was born
As tones, words and stories of the primeval song
I need no bow, I need no sword
My kingship’s known to gods
Let their song go on

I need you to be the guide
The mirror to the sky and sea
Portray all above and below
The gate of life and death

The sea of my loneliness
It needs to have a sky
To go with my story
I also need to have your words

Like a king has his moon
A queen has her sun
To make the song go on

Make the song go on
The creator of gods
Make the song go on and on
On and on

Be my guide of life and death
Narodil jsem se stejně jako se zrodil celý svět
Jako tóny, slova a příběhy pradávné písně
Nepotřebuji luk, nepotřebuji meč
Mé království bohové znají
Nechť jejich píseň zní dál

Potřebuji, abys byla mým průvodcem
Zrcadlem nebe i moře
Portrétem všeho nahoře i dole
Branou života a smrti

Moře mé samoty
Potřebuje mít oblohu
Abys šel mým příběhem
Potřebuji také tvá slova

Jako král má svůj měsíc
Královna má své slunce
Aby píseň zněla dál

Vytvoř píseň, která plyne dál
Stvořiteli bohů
Stvoř píseň, která zní dál
a dál a dál...

Buď mým průvodcem životem i smrtí
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy