Texty písní Anathema Alternative 4 Regret

Regret

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

As I drift away... far away from you,
I feel all alone in a crowded room,
Thinking to myself
"There's no escape from this
fear
regret
loneliness... "

Visions of love and hate
A collage behind my eyes
Remnants of dying laughter
Echoes of silent cries

I wish I didn't know now what
I never knew then...
Flashback
Memories punish me once again.
Sometimes I remember all the pain
that I have seen.
Sometimes I wonder what might
have been...

Visions of love and hate
A collage behind my eyes
Remnants of dying laughter
Echoes of silent cries

And sometimes I despair
At who I've become
I have to come to terms
With what I've done

The bittersweet taste of fate
We can't outrun the past
Destined to find an answer
A strength I never lost
I know there is a way,
My future is not set,
For the tide has turned
But still I never learned to live
without regret.
Jak uteču ... daleko od vás,
Cítím se úplně sám v přeplněné místnosti,
Myšlení na sebe
"Není úniku z tohoto
strach
litovat
osamělost ... "

Vize lásky a nenávisti
Koláž za mýma očima
Zbytky umírání smíchu
Ozvěny tichého pláče

Kéž bych nevěděl, co teď
Nikdy jsem nevěděl, pak ...
Retrospektiva
Vzpomínky mě potrestat znovu.
Někdy jsem si pamatovat všechny bolesti
, které jsem viděl.
Někdy si říkám, co by mohlo
byly ...

Vize lásky a nenávisti
Koláž za mýma očima
Zbytky umírání smíchu
Ozvěny tichého pláče

A někdy jsem zoufalství
Na který jsem se stal
Musím se smířit
S tím, co jsem udělal

Hořkosladký chuť osudu
Nemůžeme předběhnout minulost
Předurčen najít odpověď
Nikdy jsem ztratil sílu
Vím, že existuje způsob, jak,
Moje budoucnost není nastaven,
Pro obrátila
Ale ještě nikdy jsem se naučil žít
bez lítosti.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy