Texty písní Anathema We´re Here Because We´re Here Dreaming Light

Dreaming Light

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Suddenly... life has new meaning
Suddenly... feeling is being

And you shine inside
And love stills my mind
Like the sunrise
Dreaming light of the sunrise

Suddenly... don't have to be afraid
Suddenly... it all falls into place

And you shine inside
And love stills my mind
Like the sunrise
Dreaming light of the sunrise

Dreaming light...

And you shine inside
And love stills my mind
Like the sunrise
Dreaming light of the sunrise

I feel you but I don't really know you
I dreamed of you from the moment I saw you
And I've seen the sunrise in your eyes
The sky... the sea... the light

So live your dream beneath the northern horizon
Be at peace, set your heart in flight again
For the light is truth...
The light is you...
Najednou... má život nový smysl
Najednou... jsou pocity podstatou

A ty vnitřně žáříš
A láska ustáluje mou mysl
Jako slunce
Světlo snění svítání

Najednou... se nemusím bát
Najednou... to všechno zapadá do sebe

A ty vnitřně žáříš
A láska ustáluje mou mysl
Jako slunce
Světlo snění svítání

Světlo snění...

A ty vnitřně žáříš
A láska ustáluje mou mysl
Jako slunce
Světlo snění svítání

Cítím Tě, ale opravdu Tě neznám
Sním o Tobě od té chvíle, co jsem Tě uviděl
A já viděl svítání ve Tvých očích
Nebe... Moře... Světlo

Tak žij svůj sen pod severním obzorem
Buď klidný, nastav své srdce letu
Pro světlo je pravda...
Světlo jsi ty...
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy