Texty písní Anathema We´re Here Because We´re Here Hindsight

Hindsight

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

"Intangible. Eternal. Without beginning nor end. The nameless, formless energy that permeates all living things. That sweeps through nature like a ripple in an ocean, sending cascades of timeless wonder through the air, on the song of a bird, the freshness of the morning air. A clear calling for our inner nature to awaken beyond our every day lives, and fears. Love is timeless, love is purity. It is the lightless light, the rays of the sunrise dancing on the surface of the sea. Love is you, and love is me. It is the deepest knowing, the serenity of being, the laughter of the earth, the limitless breath of the wind, the wonder of potential, the power of thought, the gift of life, the highest vibration, the most profound awareness... the knower. Life. Love. Infinite. within you. Now. Always.

For it is in love's gentle embrace that we come to know the space between us. A feeling deep within that not all is what it seems. that we bear witness to a magic as deep as our own, to a summernight horizon that whispers "welcome" to your soul. And in those fleeting, trembling moments that we share between the worlds, it is enough for us to know that in each other we must care, for alive and not alone are we the children of the world, here to witness time and the unfolding miracle of the soul.

There is no difficulty that enough love will not conquer. There is no disease that enough love cannot heal, No door that enough love will not open, No gulf that enough love will not bridge, and no war that enough love will not throw down. It makes no difference how deeply seated may be the trouble, how hopeless the outcome, how muddled the tangle, how great the mistake. A sufficient realization of love will dissolve it all. And if you could love enough, you would be the happiest and most powerful person in the world."
Hindsight - Ohlédnutí

Nehmotný. Věčný. Bez začátku a konce.
Bezejmenná beztvará energie, která proniká vším živým.
Vlní se skrze přírodu jako vlnka v oceánu,
Posílaje kaskády nadčasového zázraku
skrze vzduch ve zpěvu ptáka, svěžest
Ranního vzduchu. Jasné volání po naší vnitřní přirozenosti,
které (nás) má probudit za hranice každodenních životů
A strachů. Láska je nadčasová, láska je nevinnost. To je ono
nesvítící světlo, paprsky vycházejícího slunce, jež tančí
Na hladině moře. Láska jsi ty, láska jsem já.
Je to ta nejhlubší znalost, klid bytí,
Smích země, neomezený dech větru,
Zázrak možného, síla myšlenky,
Dar života, nejvyšší vibrace,
Nejhlubší povědomí... poznávající (z psychologie, jinak taky vědoucí jako podstatné slovo). Život. Láska. Nekonečnost.
Uvnitř tebe. Teď. Pořád.

Poznáváme prostor mezi námi přes něžné objetí lásky.
Pocit hluboko uvnitř není tím, čím se zdá být - že neseme
Svědectví magie tak hluboké, jako jsme my sami, k obzoru letní noci, který tvé duši šeptá "Vítej".
A tyto prchavé chvějící se okamžiky, jež sdílíme
mezi (dvěma, protože between je vždy mezi 2) světy, stačí na to,
abychom poznali, že se musíme starat jeden o druhého, protože jsme živé a neosamocené děti světa, které
Jsou svědky času a rozvíjejícího se zázraku duše.

Není žádnou obtíží, nad níž by láska nezvítězila.
Není žádnou nemocí, kterou by láska nemohla vyléčit,
Žádné dveře, které by neotevřel dostatek lásky,
Žádný záliv, který by nepřemostil most lásky
A žádná válka, kterou by nesvrhl dostatek lásky.
Nezáleží na tom, jak hluboko sídlí problém,
Jak beznadějný je výsledek, jak zamotaná pleť,
Jak velká chyba. Dostatečné uskutečnění lásky
To vše vyřeší. A pokud dokážeš dostatečně milovat,
Budeš nejšťastnější a nejmocnější osobou na světě.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy