Texty písní Anathema Weather Systems The storm before the calm

The storm before the calm

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Never, never
Ever
Worry
I will always
Always
Be there
For you
Found you
Found you
I will never, ever
Leave you
Never
I will always
Be here
With you
Getting better, better, better
Better, better, better

It's getting colder
I'm getting colder, colder
It's getting colder
Let it get colder until I can't feel
Anything at all
It's getting colder
It's getting colder, colder

Come on, come on
On me, on me
Touching, laughing
Ha ha
Love me, love me
For me
Holding
Watching
Loving
Getting better, better, better
Better, better, better

It's getting colder
I'm getting colder, colder
It's getting colder
Let it get colder until I can't feel
Anything at all

It's getting colder
It's getting colder, colder
I'm getting colder
Let it get colder until I can't feel
Anything at all

It ebbs and flows and comes and goes
And rips you up and lets you go
It eats inside and splits your mind
As you search around for others kind
You gather strength from the depths
Fight the fight from day 'til night

This beautiful feeling soars over the skies
Moving through my body out my mind
It rises up and floods my brain
This is fucking insane
This is fucking insane

(Am I still here? As one with the fear
Am I still alive? As one with the fear
Am I still here? As one with the fear
Am I still alive? As one with the fear
Am I still here? As one with the fear
Am I still alive? As one with the fear
Am I still here? As one with the fear
Am I still alive? I'm still fucking here
Am I still here?)
Nikdy,nikdy
Vôbec
Netráp sa
Ja vždy
Vždy
Budem tu
Pre teba
Našiel som ťa
Našiel som ťa
Nikdy,vôbec
Ťa neopustím
Nikdy
Vždy
Budem tu
S tebou
Stávajúci sa lepším,lepším,lepším
Lepším,lepším,lepším

Ochladzuje sa
Ochladzuje sa,ochladzuje
Ochladzuje sa
Nechaj to ochladiť sa pokiaľ nemôžem cítiť
Vôbec nič
Ochladzuje sa
Ochladzuje sa,ochladzuje

Poď,poď
Na mňa,na mňa
Dotýkanie,smiech
Ha ha
Miluj ma,miluj ma
Pre mňa
Držanie
Pozorovanie
Milovanie
Stávajúce sa lepším,lepším,lepším
Lepším,lepším,lepším


Ochladzuje sa
Ochladzuje sa,ochladzuje
Ochladzuje sa
Nechaj to ochladiť sa pokiaľ nemôžem cítiť
Vôbec nič

Ochladzuje sa
Ochladzuje sa,ochladzuje
Ochladzuje sa
Nechaj to ochladiť sa pokiaľ nemôžem cítiť
Vôbec nič

Odlieva sa a prilieva a prichádza a odchádza
Roztrhá ťa to a nechá odísť
Zje ťa to zvnútra a rozhádže tvoje myseľ
Keď hľadáš naokolo milosť ostatných
Zhromažďuješ silu z hĺbok
Bojuješ boj odo dňa do noci

Tento prekrásny pocit stúpa k oblohe
Pohybujúci sa cez moje telo von z mojej mysle
Povstáva a zaplavuje môj mozog
Toto je sku*vene šialené
Toto je sku*vene šialené

(Som stále tu? Ako jeden so strachom
Som stále nažive? Ako jeden so strachom
Som stále tu? Ako jeden so strachom
Som stále nažive? Ako jeden so strachom
Som stále tu? Ako jeden so strachom
Som stále nažive? Ako jeden so strachom
Som stále tu? Ako jeden so strachom
Som stále nažive? Som zastracene stále tu
Som stále tu?)

Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy