Texty písní Anberlin Dark Is the Way, Light Is a Place Take me as you found me

Take me as you found me

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

The ground is shaking underneath, now that you're here
A body's skipping beats when you appear
The world is on fire, since you've come here
What if every desire is here with me?

You're here with me
You're here with me
You're here with me

Take me as you found me,
Take me as you found me
Or leave me to die
Leave me wanting,
Leave me wanting
The rest of your life

Who's gonna drink my blood, now that you're gone.
Who's gonna ride up my roads now that you're gone?
Who's gonna tear my flesh with a siren song?
Now that you're gone,
And now that you're gone.

Take me as you found me,
Take me as you found me
Or leave me tonight,
Leave me wanting,
Leave me wanting
The rest of your life

Take me as you found me,
Take me as you found me
Or leave me to die
Leave me wanting,
Leave me wanting
The rest of your life,

The rest of your life.

You left me stranded,
Oh, now that you're gone.
Don't leave me standing,
Oh, here on my own.

Take me as you found me,
Take me as you found me
Or leave me tonight,
Leave me wanting,
Leave me wanting
The rest of your life

Take me as you found me,
Take me as you found me
Or leave me to die
Leave me wanting,
Leave me wanting
The rest of your life,
The rest of your life
Země se otřásá vespod, když tu jsi
Tělo přeskakuje tepy, když se objevíš
Svět je v plamenech, od té doby, co jsi sem přišla
Co když je každičká touha při mně?

Jsi tu se mnou
Jsi tu se mnou
Jsi tu se mnou

Vem si mě tak, jak jsi mě našla,
vem si mě tak, jak jsi mě našla
Nebo mě nech zemřít
Nech mě chtít,
Nech mě chtít
po zbytek tvého života

Kdo bude pít mou krev teď, když jsi odešla?
Kdo bude sjíždět mé silnice, když jsi odešla?
Kdo bude trhat mé tělo s písní sirén?
Teď, když jsi odešla,
A teď, když jsi odešla.

Vem si mě tak, jak jsi mě našla,
vem si mě tak, jak jsi mě našla
Nebo mě nech zemřít
Nech mě chtít,
Nech mě chtít
po zbytek tvého života

Vem si mě tak, jak jsi mě našla,
vem si mě tak, jak jsi mě našla
Nebo mě nech zemřít
Nech mě chtít,
Nech mě chtít
po zbytek tvého života

Zbytek tvého života.

Nechala jsi mě uvíznout,
No, teď když jsi pryč.
Nenech mě stát,
No, tady na vlastní pěst.

Vem si mě tak, jak jsi mě našla,
vem si mě tak, jak jsi mě našla
Nebo mě nech zemřít
Nech mě chtít,
Nech mě chtít
po zbytek tvého života

Vem si mě tak, jak jsi mě našla,
vem si mě tak, jak jsi mě našla
Nebo mě nech zemřít
Nech mě chtít,
Nech mě chtít
Po zbytek tvého života,
po zbytek tvého života
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy