Texty písní Andrea Bocelli Under The Desert Sky The Prayer

The Prayer

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I pray you'll be our eyes,
and watch us where we go
And help us to be wise,
in times when we don't know
Let this be our prayer,
when we lose our way
Lead us to the place,
guide us with your grace
To a place where we'll be safe.
La luce che tu dai
I pray we'll find your light
Nel cuore resterà
And hold it in our hearts
A ricordarci che
When stars go out each night
L'eterna stella sei
Nella mia preghiera
Let this be our prayer
Quanta fede c'è
When shadows fill our day
Lead us to a place
Guide us with your grace

Give us faith so we'll be safe
Sognamo un mondo senza più violenza
Un mondo di giustizia e di speranza
Ognuno dia la mano al suo vicino
Simbolo di pace e di fraternità

La forza che ci dia
We ask that life be kind
È il desiderio che
And watch us from above
Ognuno trovi amor
We hope each soul will find
Intorno e dentro a sè
Another soul to love
Let this be our prayer
Let this be our prayer
Just like every child
Just like every child

Need to find a place,
guide us with your grace
Give us faith so we'll be safe
E la fede che
Hai acceso in noi
Sento che ci salverà
Modlím se, abys byl našima očima
a sledoval, kam jdeme
a pomohl nám být moudrými
ve chvílích, kdy si nevíme rady.

Nechť je tohle naše modlitba.
Když jdeme svou cestou,
doveď nás na místo,
veď nás svou milostí
na místo, kde budeme spaseni.

Světlo které nám dáváš,
Modlím se, abychom našli tvé světlo,
zůstane v našem srdci.
a držíme ho v našich srdcích.
Rozpomeň se na nás,
Každou noc, když vychází hvězdy
jsi nehasnoucí hvězda.

V mé modlitbě
Nechť je tohle naše modlitba,
Je hodně důvěry,
když stíny naplní náš den,
doveď nás na místo,
veď nás svou milostí.
Dej nám víru, pak budeme spaseni.

Sníme o světě bez dalšího násilí,
o světě spravedlnosti a naděje.
Pevně sevři ruku svého bližního
jako symbol míru a bratrství.

Síla, kterou nám dáváš,
Žádáme, aby byl život milý.
je přáním.
A dívej se na nás shora.
Jestli každý může najít lásku
Doufáme, že každá duše najde
někde ve svém okolí
jinou duši k milování.

Nechť je tohle naše modlitba.
Nechť je tohle naše modlitba.
Jako každé dítě.
Jako každé dítě,
které potřebuje najít své místo.
Veď nás svou milostí.
Dej nám víru, pak můžeme být spaseni,
a důvěru,
že jsi v nás
Cítím, že budeme spaseni.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy