Texty písní Anti-Flag For Blood And Empire Hymn For The Dead

Hymn For The Dead

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Sing a hymn for the dead
Because in death as in life
we are one in the same
Sing a hymn for the world
To avert eugenic errors, go!

The sun sets, the light fades
The blood red on an empty street
It's not night, it's not day
It's no more, for an unfortunate soul who
Witnessed his life violently erased,
From the horror of the human race
Bright futures exchanged for profit, living half alive

Sing a hymn for the dead
Because in death as in life
we are one in the same
Sing a hymn for the world
To avert eugenic errors, go!

In life now pay respects to your blood
Those in the vast of the great
Unknown, unite there, your heart's one
in moments you'll never forget, yeah
History lessons direct from the grave
Lost souls of the lost divide
Liberate your generation, living, rotting flesh

Sing a hymn for the dead
Because in death as in life
we are one in the same
Sing a hymn for the world
To avert eugenic errors

Call out tyranny!
A spark of dissent can light a fury of flame
Call out to be free!

Sound off! Be the voice of a generation
Dissent! You've got a choice to make
Sound off! Be the voice of a generation
Dissent! You've got a choice to make

Strip away! Be the voice of a generation
Strip away! You've got a choice to make
Cut away! Cut away!
Strip away! Strip away!
Cut away! Strip away your chains!

Sing a hymn for the dead
Because in death as in life
we are one in the same
Sing a hymn for the world
To avert eugenic errors

Sing a hymn for the dead
Because in death as in life
we are one in the same
Sing a hymn for the world
To avert eugenic errors, oh!
Zpívejte Hymnu pro mrtvé
protože ve smrti jako v životě
jsme jedni a ti samí
Zpíveje hymnu pro svět
Chcete-li zabránit eugenickým chybám, jděte!

Slunce zapadá, světlo slábne
krvavě červená barva je na prázdné ulici
Není to noc, to není den
Neni to nic víc, než nešťastné duše, které
byly svědkem jeho života a byly násilně vymazány,
Z hrůzy lidské rasy
Jasné budoucnosti vyměněny za účelem dosažení zisku, bydlení polovina žije

Zpívejte hymnu pro mrtvé
Protože ve smrti jako v životě
jsme jedni a ti samí
Zpívat hymnu pro svět
Chcete-li zabránit eugenickým chybám, jděte!

V životě se nyní platí respekt krví
A to převážné ve velkém
Neznámý,sjednotí tam, vaše srdce v jeden
během chvilky nikdy nezapomenu, jo
V hodinách dějepisu přímo z hrobu
Ztracené duše ztracených propasti
Osvobodit své generace, bydlení, hnijící maso

Zpívejte hymnu pro mrtvé
Protože ve smrti jako v životě
jsme jedni a ti samí
Zpívat hymnu pro svět
Chcete-li odvrátit eugenické chyby

Zavolat tyranie!
jiskra nesouhlasu může zažehnout běsnění ohně
Výzva je zdarma!

Vypnout zvuk! Buďte hlas generace
Nesouhlasit! Máš na výběr, aby se...
Vypnout zvuk! Buďte hlas generace
Nesouhlasit! Máš na výběr, aby se...

Strhnout! Buďte hlas generace
Strhnout! Máš na výběr, aby se...
Odříznout! Odříznout!
Strhnout! Strhnout!
Odříznout! Strhnout své okovy!

Zpívejte hymnu pro mrtvé
Protože ve smrti jako v životě
jsme jedni a ti samí
Zpívejte hymnu pro svět
Chcete-li odvrátit eugenické chybám

Zpívejte hymnu pro mrtvé
Protože ve smrti jako v životě
jsme jedni a ti samí
Zpívejte hymnu pro svět
Chcete-li zabránit eugenickým chybám, oh!
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy