Texty písní Architects Hollow Crown Dethroned

Dethroned

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Another cold dark night, left alone
Your arrogance will lead to the death of you
I'll be the one to pull your head back down
Remove your hollow Crown
So far from the truth you hide away
I'll be the one to pull your head back down
Remove your hollow crown
I'll die happy knowing that I will never be anything like you
What gives you the right to silence me?
All my life I've wanted just to fell like this
You came, you conquered you gave it away
And how does it feel staring down on your idol's grave
The one you once looked up to has fallen into dust
The one you once looked up to has fallen away
What's left for you in this fickle world?
Remove your crown
Další studené, tmavé noci opuštěný.
Tvoje arogance tě zabije.
Já bude ten, kdo stáhne tvoji hlavu dolu.
Sundej si tu bezcennou korunu.
Tak daleko od pravdy se skrýváš..
Já bude ten, kdo stáhne tvoji hlavu dolu.
Sundej si tu bezcennou korunu.
Budu šťastný, zemřu-li s vědomým, že jsem nikdy nebyl jakkoliv stejný jako ty.
Co ti dává právo umlčet mě?
Celý život jsem se chtěl cítit právě takhle:
přijdeš, podmaníš si a odejdeš.
A jaký je to pocit zírat na hrob idola?
Toho, na jehož pád v prach ses kdysi koukala.
Toho, na kterého ses koukala, jak odpadl.
Co tu zbylo pro tebe na tomhle nevypočitatelném světě?
Sundej si korunu.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy