Texty písní Arctic Monkeys Favourite Worst Nightmare Do Me A Favour

Do Me A Favour

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

When the mourning was complete.
When there was tears on the steering wheel dripping on the seat,
Several hours or several weeks,
I'd have the cheek to say they're equally as bleak

It's the beginning of the end
The car went up the hill and disappeared around the bend
Ask anyone they'll tell you that It's these times that it tends
To start to break in half,
To start to fall apart
Hold on to your heart.

Do me a favour and break my nose
Do me a favour and tell me to go away
Do me a favour and stop asking questions

As she walked away well her shoes were untied
and the eyes were all red you could see that we'd cried
and I watched and I waited until she was inside
forcing a smile and waving goodbye.

Curiosity becomes a heavy load, too heavy to hold, too heavy to hold.
Curiosity becomes a heavy load, too heavy to hold,
it’ll force you to be cold

Do me a favour, and ask if you need some help!
She said, "do me a favour and stop flattering yourself"
and to tear apart the ties that bind,
Perhaps fuck off, might be too kind,
Perhaps fuck off, might be too kind.
Když byl smutek kompletní
Když slzy z volantu kapaly na sedadlo
více hodin nebo více týdnů
Měl bych drzost říct jsou stejně bezútěšní

Je to začátek konce
auto jelo do kopce a zmizelo za zatáčkou
zeptej se kohokoliv budou vyprávět že tohle jsou ty časy, že to směřuje
k začátku pauzy v půli
k začátku rozpadu
vydrž ve svém srdci

udělej mi laskavost a zlom mi nos
udělej mi laskavost a řekni mi ať jdu pryč
udělej mi laskavost a na nic se neptej

jak šla pryč, její boty byly špinavé
a všechny oči byly červené, mohls vidět, že jsme plakali
a já sledoval a čekal dokud byla uvnitř
předstírání úsměvu a mávání na shledanou

zvědavost je těžké břemeno, příliš těžké k unesení
příliš těžké k unesení
zvědavost je těžké břemeno, příliš těžké k unesení
přinutí tě to být lhostejná

udělej mi laskavost a zeptej se, když budeš potřebovat nějakou pomoc
řekla - udělej mi laskavost a přestaň si lichotit
a to roztrhlo vše, co nás spojuje
třeba jdi do p*, by mohlo být věcné
třeba jdi do p*, by mohlo být věcné
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy