Texty písní Artas Riotology The Day The Books Will Burn Again

The Day The Books Will Burn Again

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Culture! - Forever Lost
Smells like we've been betrayed

Guilty spot in this world

Light our spirit make us strong
So we can shout out loud!

Dark shadows in the night
Teaching us we are not the same
Take our written words away
Achievements of thousands of years

You better beware
Of the day when the books will burn again
Lay down your weapons
Be part of it!

We will rewrite the books with blood
You can't control our mind, no!

Variety will never day!

Spread the message
On the walls
Enforce the opposition
We are one!

Culture! - Forever Lost
Smells like we've been betrayed
Guilty spot in this word

Words of wisdom are blazing in the flames
Our freedom gets lost today
We gotta bear the consequence
Of our ignorance

Light our spirit make us strong
So we can shout out loud

The system was born to fail
It's made of lies
Lay down your weapons
Be part of it!

We will rewrite the books with blood
You can't control our mind, no!

Variety will never day!

Spread the message
On the walls
Enforce the opposition
We are one

Of a kind!

Burn the books!
Bring back unwritten law!

Burn the books!
Bring back unwritten law!

It's just the lie living in ourselves

Now burn the books again!

Lay down your weapons
Unarmed we bring in to an end!

We will rewrite the books with blood
You can't control our mind, no!

The variety will never day!

Spread the message
On the walls
Enforce the opposition
We are one culture!
Kultura! - Navždy ztracená
jako by jsme byli zrazeni

Viné místo v tomhle světě

Osvětli naše duše učiň nás silnými
aby jsme mohli řvát nahlas!

Temné stíny noci
nás učí že nejsme stejní
Berou naše sepsaná slova
Úspěchy tisíců let

Radši si dávej pozor
na den kdy kniha znovu vzplane
Složte své zbraně
staňte se částí toho!

Přepíšeme knihy krví
Nemužete vládnou našim myslím, ne!

Druhy se nikdy nedožijí dne!

Rozšižte zprávu
na zdi
Prosaďte odpor
jsme jednota!

Kultura! - Navždy ztracená
jako by jsme byli zrazeni
Viné místo v tomhle světě

Moudrá slova hoří v plamenech
Naše svoboda se dnes ztratila
Poneseme odpovědnost
za naší nevědomost

Osvětli naše duše učiň nás silnými
aby jsme mohli řvát nahlas!

Systém se zrodil aby padl
Je tvořen ze lží
Složte své zbraně
staňte se částí toho!

Přepíšeme knihy krví
Nemužete vládnou našim myslím, ne!

Druhy se nikdy nedožijí dne!

Rozšižte zprávu
na zdi
Prosaďte odpor
jsme jednota

druhu!

Spalte knihy!
Přineste zpět nepsaný řád!

Jsou to jen lži žijící v nás

Teď spalme knihy znovu!

Složte své zbraně
neozbrojení to dotáhneme do konce!

Přepíšeme knihy krví
Nemužete vládnou našim myslím, ne!

Druhy se nikdy nedožijí dne!

Rozšižte zprávu
na zdi
Prosaďte odpor
jsme jednota!
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy