Texty písní As I Lay Dying Decas Paralyzed

Paralyzed

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

What is certain I have ignored
I have spent most of my life
Trying to complicate everything that I believe
So that while paralyzed
In thought I will always have an alibi
Just another excuse (just another excuse)
To hesitate (to hesitate)
Delaying true progress with passivity

The answers that I've found
Are all the same
They uncover questions
That still remain

The answers that I've found
Are all the same
They uncover questions
That still remain

What is certain I have ignored
And what I know is simple
If I am honest with myself
My soul is broken yet easily fixed

And what I know is simple
I must die if I truly want to live

The answers that I've found
Are all the same
They uncover questions
That still remain

The answers that I've found
Are all the same
They uncover questions
That still remain

The greatest of us have become the least
I must be reborn to revive a heart that hardly beats
Keeping alive this hollow frame
I must be reborn
I must be reborn
Co je jisté, jsem ignoroval
Strávil jsem většinu svého života
Snahou komplikovat všechno v co jsem věřil
Tak zatímco sem ochromený
V myšlenkách budu mít vždy alibi
Jen další výmluva (jen další výmluva)
Váhat (váhat)
Odložení pravý pokrok s pasivitou

Odpovědi, které jsem našel
Jsou všechny stejné
Odkrývají otázky
Které stále zůstávají

Odpovědi, které jsem našel
Jsou všechny stejné
Odkrývají otázky
Které stále zůstávají

Co je jisté, jsem ignoroval
A co vím je jednoduché
Pokud jsem upřímný se sebou
Má duše je rozdělena, ale snadno napravitelná

A co víc je jednoduché
Musím umřit když opravdu chci žít

Odpovědi, které jsem našel
Jsou všechny stejné
Odkrývají otázky
Které stále zůstávají

Odpovědi, které jsem našel
Jsou všechny stejné
Odkrývají otázky
Které stále zůstávají

Největší z nás se stali minimální
Musím se znovu narodit oživit srdce, které jen stěží bije
Účelem udržování tohoto dutého rámu
Musím se znovu narodit
Musím se znovu narodit
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy