Texty písní Asking Alexandria The Irony Of Your Perfection Wings For The Sake Of Falling

Wings For The Sake Of Falling

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Kiss goodbye, to the poetic letters, the symptoms
Of being able to breathe without a care
Cushion the screaming, it's merely conversation in regards to
Speaking for the sake of concern

Take the flight of a butterfly, drop dead
Hear the whisper of the bullet's pace
How you ever felt; heartbreak, bullet, kiss your heart?
You scream goodbye
You're dropping dead
And it's all over
And it's all over

Say hello, to the clock counting down the seconds
The bullets pace, your beating heart point A, point B!
Let's see how quick you are,
Whether you'll risk it all on the line just to gain some ground
To show you can soak up the shots fired

Take the flight of a butterfly, drop dead
Hear the whisper of the bullet's pace
How you ever felt; heartbreak, bullet, kiss your heart?

Scream goodbye, say goodbye
This is your leave
They said you'd fall and bleed

Butterfly, you gotta race the bullet's pace
Butterfly, you gotta race the bullet's whisper
Butterfly, don't fall, gotta keep up the chase
Just scream goodbye
Bleed, butterfly whisper gotta crack break drop dead
Bleed, butterfly whisper gotta fracture
Bleed, butterfly whisper gotta crack break drop dead

Before you done it
Bleed! And fall! (and fall!)
And fall on yourself (facing that you'll never love)
Just breathe and whisper
You'll pitch out the voice
'I'm all on my own'

YOU!
Polibkové sbohem, těm poetickým dopisům, příznaky
Toho, že jsem schopný dýchat bez péče
Zmírni křik, je to pouze konverzace v tom o co jde
Promlouvat pro střet zájmů

Zkus si let motýla, padni mrtvá
Slyš ten šepot rychlosti kulky
Cítila jsi někdy zlomené srdce, kulku, políbící tvoje srdce?
Zakřič sbohem
Padáš mrtvá
A je po všem
A je po všem

Řekni ahoj, těm hodinám odpočítávajícím sekundy
Rychlost kulky, tvoje srdce je bodem A, bod B!
Podívejme se, jak rychlá jsi,
Jestli budeš riskovat všechno na čáře jen proto abys získala nějakou zem
Abys ukázala jak sebou necháš projít výstřely

Zkus si let motýla, padni mrtvá
Slyš ten šepot rychlosti kulky
Cítila jsi někdy zlomené srdce, kulku, políbící tvoje srdce?

Zakříč sbohem, řekni sbohem
Tohle je tvůj odchod
Řekli abys padla a krvácela

Motýlku, budeš závodit s rychlostí kulky
Motýlku, budeš závodit s šepotem kulky
Motýlku, nepadej, musíš se v té štvanici udržet
Jen zakřič sbohem
Krvácej, motýlí šepot by mohl štěrbinou zlomit pád mrtvé
Krvácej, motýlí šepot se zlomí
Krvácej, motýlí šepot by mohl štěrbinou zlomit pád mrtvé

Před tím než to uděláš
Krvácej! A padni! (a padni!)
A padají na tebe (tvrdí, že už nikdy nebudeš milovat)
Jen dýchat a šeptat
Tvůj hlas bude tvrdit
'Jsem úplně sama'

TY!
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy