Texty písní At Vance No Escape Lost In Your Love

Lost In Your Love

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

The summer breeze in your hair
Seems to be so warm and tender
Is your love really true
That it can't stand anything
Where we gotta go thru
Then I'll send my love to you

Thru the dark and the night
Thru the day and the light
I will hold you forever
Anywhere that you go
I would share all my dreams
But it seems that you don't understand

That I am lost in your love
Cause you
came like a force from above
So I will open my heart
Won't you try
Try to make a new start

But times may change as they say
But my love for you is far
Beyond their range
Nobody's with me as I'm on my way
Watchin the waves in
The sea searchin for my
Destiny

Thru the dark and the night
Thru the day and the light
I will hold you forever
Anywhere that you go
I would share all my dreams
But it seems that you don't understand

That I am lost in your love
Cause you
Came like a force from above
So I will open my heart
Won't you try
Try to make a new start
Letní vánek v tvých vlasech
Vypadá tak teple a něžně
Jestli je tvá láska opravdová
Tak ji nic nezastaví
Protože já pošlu svou lásku tobě

Skrz temnotu a noc
Skrz den a světlo
Budu tě držet navždy
Kamkoli půjdeš
Sdílel bych všechny své sny
Ale vypadá to, že ty nerozumíš

Že jsem se ztratil v tvé lásce
Protože ty
Jsi přišla jako síla se shora
Tak otevřu své srdce
Nezkusíš
Zkusit začít znovu

Ale časy se třeba změní
Ale má láska k tobě je daleko
Za jejich deštěm
Není se mnou nikdo, když jsem na své cestě
Dívám se na vlny
V moři hledám svůj
Osud

Skrz temnotu a noc
Skrz den a světlo
Budu tě držet navždy
Kamkoli půjdeš
Sdílel bych všechny své sny
Ale vypadá to, že ty nerozumíš

Že jsem se ztratil v tvé lásce
Protože ty
Jsi přišla jako síla se shora
Tak otevřu své srdce
Nezkusíš
Zkusit začít znovu
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy