Texty písní Attack Attack! This Means War The Revolution

The Revolution

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Start the revolution
Start the revolution
Start the revolution
Start the revolution

For the first time I understand what it means to have taken a life
I don't think I can handle this, I feel my sanity slipping away

All is lost
Everything's been taken away from me
All is lost
Everything that I've known is gone

Do you hear the voices in your head?
Listen to what they're saying

There's no more time to be wasted
Cause I've wasted all my life
Can't connect to the sin what I have in mind
Woah woah, woah woah

There's some blood that I haven't meant on my hands, (on my hands)
Why do I feel so comfortable? What's happening to me?

All is lost
Everything's been taken away from me
All is lost
Everything that I love is gone

Do you hear the voices in your head
Listen to what they're saying
I can hear the voices in my head
Listen to what they're saying

There's no more time to be wasted
Cause I've wasted all my life
Can't connect to the sin what I have in mind
Woah woah, woah woah

There's no more time to be wasted
Cause I've wasted all my life
Can't connect to the sin what I have in mind
Woah woah, woah woah

You've never been where I've been, you've never seen what I've seen
You've never had to spend a day with a cage around your mind

Just set me free
(Set me free)

Start the revolution
Start the revolution
Start the revolution
Start the revolution
Započněme revoluci
Započněme revoluci
Započněme revoluci
Započněme revoluci

Poprvé rozumím co znamená vzít život
Asi to nezvládnu, příčetnost mi uniká mezi prsty

Vše je ztracené
Všechno by bylo vzato
Vše je ztracené
Vše co jsem znal je pryč

Slyšíš ty hlasy uvnitř tvé hlavy?
Naslouchej, co říkají

Nezbyl žádný čas na vyplýtvání
A já vyplýtval celý svůj život
A nemohu se spojit s tím hříchem, co mám na mysli
Woah woah, woah woah

Nezamýšlel jsem mít na rukou krev (na rukou)
Proč se cítím tak spokojený? Co se mi to děje?

Vše je ztracené
Všechno by bylo vzato
Vše je ztracené
Vše co jsem znal je pryč

Slyšíš ty hlasy uvnitř tvé hlavy?
Naslouchej, co říkají
Slyším hlasy uvnitř mé hlavy
Poslouchám, co mi říkají

Nezbyl žádný čas na vyplýtvání
A já vyplýtval celý svůj život
A nemohu se spojit s tím hříchem, co mám na mysli
Woah woah, woah woah

Nezbyl žádný čas na vyplýtvání
A já vyplýtval celý svůj život
A nemohu se spojit s tím hříchem, co mám na mysli
Woah woah, woah woah

Nikdy jsi nebyl kde já byl, nikdy jsi neviděl co já viděl
Nikdy jsi nemusel strávit den v kleci

Osvoboď mě
Osvoboď mě

Započněme revoluci
Započněme revoluci
Započněme revoluci
Započněme revoluci
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy