Texty písní Avenged Sevenfold City Of Evil M.I.A.

M.I.A.

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Staring at the carnage, praying that the sun would never rise.
Living another day in disguise.
These feelings can't be right, lend me your courage to stand up and fight, on tonight.

Ooooo....
Stand up and fight.

Now fighting rages on and on, to challenge me you must be strong.
I walk your land but don't belong, two million soldiers can't be wrong.

It's no fun but I've been here before
I'm far from home and I'm fighting your war.
(Not the way I pictured this, I wanted better things)
Some are scared others killing for fun, I shot a mother right in front of her son.
(Take this from my consciousness, and please erase my dreams)

Fight for honor, fight for your life.
Pray to god that our side is right.
Even though we won, I still may lose
Until' I make it home to you
I see our mothers filled with tears,
grew up so fast where did those years go?
Memories wont let you cry
unless I don't return tonight.

So many soldiers on the other side, I take their lives so they can't take mine.
(Scared to make it out alive now murder's all I know.)
Nobody tells me all the reasons we're here. I have my weapons so there's nothing to fear.
(Another day, another life, but nothing real to show for)

Fight for honor, fight for your life.
Pray to god that our side is right.
Even though we won, I still may lose
Until' I make it home to you
I see our mothers filled with tears,
grew up so fast where did those years go?
Memories wont let you cry
unless I don't return tonight.

Staring at the carnage, praying that the sun would never rise.
Living another day in disguise.
These feelings can't be right, lend me your courage to stand up and fight.

Watching the death toll rise wondering how I'm alive.
Stranger's blood on my hands, I've shot all I can
There are no silent nights, watching your brothers all die
To destroy all their plans with no thought of me
No thought of me, no thought of me

Ohhhhh.....

Walk the city lonely
Memories that haunt are passing by
A murderer walks your street tonight
Forgive me for my crimes; don't forget that I was so young
Fought so scared in the name of God and country
Strnule hledící na krveprolití, modlící se tam, kde slunce nikdy nevychází,
Žijící další dny v převleku.
Tyto pocity nemůžou být správné, pujč mi svoji odvahu k postavení a boji.

Oooooooooo…
Vstávej a bojuj!

Nyní bojující zuří dál a dál, k tomu, abys mě vyzval musíš být silný.
Jdu tvou zemí, ale nejsem součástí, dva miliony vojáků, nemůžou být špatní.

Není zábava, ale už jsem tu byl
Jsem daleko od domu a bojující vaši válku.
(Není cesta, zobrazil jsem to, hledám lepší věci.)
Všichni jsou vystrašení, ostatní vraždí pro zábavu, zastřelím matce syna přímo zepředu.
(Vezmi to z mého vědomí a prosím vymaž mé sny)

Bojovat za čest, bojovat za tvůj život.
Modli se k Bohu, naše strana je ta správná.
Dokonce ačkoliv vyhrajeme, ještě možná prohraju,
Do okamžiku, než to dělám doma tobě,
vidím naše matky se slzami v očích.
Vyrostl tak rychle, kam ty léta jdou?
Vzpomínky tě nechají křičet, ledaže se dnes večer nevrátím.

Tolik vojáků na druhé straně, vezmu jejich životy oni nemůžou vzít můj,
(Scared to make it out alive now murder's all I know.)
Nikdo mi neřekl všechny důvody, proč jsme zde.Mám zbraně, tak se není čeho bát.
(Ostatní dny, ostatní život, ale nic pravdivého pro show)


Bojovat za čest, bojovat za tvůj život.
Modli se k Bohu, naše strana je ta správná.
Dokonce ačkoliv vyhrajeme, ještě možná prohraju,
Do okamžiku, než to dělám doma tobě,
vidím naše matky se slzami v očích.
Vyrostl tak rychle, kam ty léta jdou?
Vzpomínky tě nechají křičet, ledaže se dnes večer nevrátím.

Strnule hledící na krveprolití, modlící se tam, kde slunce nikdy nevychází,
Žijící další dny v převleku.
Tyto pocity nemůžou být správné, pujč mi svoji odvahu k postavení a boji.

Sledující smrt, daň, stoupá zájem jestli jsem naživu.
Cizincova krev na mých rukou, střílel jsem všechno , já vím,
zde nejsou chladné noci, podívej tvůj bratr, všechno umřelo.
Ke zničení všech jeho plánů, s žádnou myšlenkou ode mě,
s žádnou myšlenkou ode mě, s žádnou myšlenkou ode mě…

Ohhhhhhhhhh…………..

Jdeš městem sám
Vzpomínky, které straší, jsou povrchní
Vrah jde tvou ulicí…dnes v noci……..
Odpusť mi mé zločiny
Nezapomeň to, já byl tak mlád,
Bojoval tak ustrašeně ve jménu Boha a země…
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy