Texty písní Ayreon Into The Eletric Castle Across The Rainbow Bridge

Across The Rainbow Bridge

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

And now this Rainbow Bridge: an iridescent span of tears - so fragile and yet so strong. Will
it support your mortal shells? Or will you fall into the fiery brine below?

[knight]
I hark back to olden days
to her and her magic ways
two souls in harmony
in an endless sea
the cruel wings of destiny
carried you away from me
and left a heart unstilled
that never will be filled

[roman (chorus:)]
beyond these stygian skies our fortress lies
across the rainbow bridge
we'll span the sea of tears and conquer all our fears (inside)

[knight]
I'd sacrifice my very life
to have you at my side
like a dream I see your face
through the misty haze
we were one amid the stars
and time never healed my scars
deep inside the sadness burns
I must return!

[roman (chorus)]
beyond these stygian skies our fortress lies
across the rainbow bridge
we'll span the sea of tears and conquer all our fears (inside)
forsake this mourning field and drop your shield
across the rainbow bridge
run to the other side where all our dreams abide

[hippie]
scarlet crimson rosy red
I must be dead
or stoned out of my head
orange yellow tangerine
the acid queen
in a psychedelic scene
ochre chestnut chocolate brown
I'm upside down
on a cosmic eiderdown

ivory milky chalky white, the stars ignite, I vanish in the light - that burns so bright

Step forward. Beyond lies your goal: the Electric Castle! The past is gone! Do you wish to
lapse in limbo forever? No, no, no! Be resolute.. There are trials ahead - and rewards for those who
strive: the Surreal Search endures...

[roman & knight]
run run the past is gone, it cannot be undone
run run the future is here, our fate is drawing near
A tady je Duhový Most: všemi barvami hrající oblouk stvořený ze slz - tak křehký, přesto tak silný.
Unese vaše smrtelné schránky? Nebo spadnete do vřící slané vody?

[Rytíř]
Vracím se do dávných dnů
K nim a jejim magickým cestám
Dvě duše v harmonii
V nekonečném moři
Krutá křídla osudu
Tě unesla ode mně
A srdce zanechala neutěšené
Nikdy nebude naplněné

[Říman]
Naše pevnost leží za chmurnými nebesi
za Duhovým Mostem
Překonáme moře slz a zdoláme všechny naše strachy (uvnitř)

[Rytíř]
Obětoval bych svůj život
Jen abych tě měl u sebe
Vidím tvou tvář jako ve snu
Skrze mlhavý opar
Byli jsme jediní mezi hvězdami
A čas nikdy nezhojil mé jizvy
Hluboko uvnitř smutek pálí
Musím se vrátit!

[Říman]
Naše pevnost leží za chmurnými nebesi
za Duhovým Mostem
Překonáme moře slz a zdoláme všechny naše
strachy
Opusť tohle pole zármutku a odhoď svůj štít
Za Duhovým Mostem
Utíkej na druhou stranu, kde všechny naše sny čekají

[Hippík]
Šarlatově-karmínová rudá jako růže
Musím být po smrti
Nebo mimo sebe
Oranžově-žlutá jako mandarinka
Kyselá královna
V psychedelické scéně
Okrově-kaštanová čokoládová hněď
Jsem vzhůru nohama
Na kosmické peřině

Slonovinově mléčně křídově bílá, hvězdy se zažehly
Mizím ve světle - hoří tak jasně

Kupředu. Vzadu leží váš cíl: Elektrický Hrad! Minulost je pryč! Chcete se navždy uchýlit do prázdnoty? Ne, ne, ne! Buďte odhodlaní... Čekají vás zkoušky - a odměna pro snaživé: Neskutečné Hledání pokračuje...

[Říman & Rytíř]
Běž, běž, minulost je pryč, nelze ji změnit
Běž, běž, budoucnost je zde, náš osud se blíží
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy