Texty písní B. B. King A A Story Everybody Knows

A Story Everybody Knows

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Went to a party, the New York style
I met a lady, make a sane man wild
She said the words only her lips could say
She made me want to throw my life away
But when I asked her, she said, "Maybe tomorrow, B.B."
And that's a story everybody knows

I took her flying, out across the sea
I thought I had her, I know that she had me
And when we landed, it was Paris, France
Seemed like a nice place, for some French romance
But when I touched her, she said, "Maybe a little later, B.B."
And that's the story everybody knows

We went to Berlin, and to Stockholm too
And on the Moscow, then to the Peking Zoo
As far as travel, she couldn't get too much
Somewhere in Oakland, she let me have just a little touch
And then she said, "I'm late for beauty appointment,
I've got a headache, and I believe I'm coming down with the flu"
And that's the story everybody knows
Šel do party, New York stylu
Jsem potkala paní, aby rozumný člověk volně žijících
Řekla, že slova, jen rty by se říct,
Ona mě chcete hodit můj život pryč
Ale když jsem se jí zeptal, řekla: "Možná zítra, BB"
A to je příběh, každý ví,

Vzal jsem ji létání, se přes moře
Myslel jsem, že jsem ji měl, já vím, že si mě
A když jsme přistáli, bylo to Paříž, Francie
Vypadalo to jako pěkné místo, na některé francouzské romance
Ale když jsem se jí nedotkl, řekla: "Možná trochu později, BB"
A to je příběh každý zná

Šli jsme do Berlína a také do Stockholmu
A v Moskvě, pak do Pekingu Zoo
Co se týče cestování, nemohla si příliš
Někde v Oaklandu, nechala mě mají jen malý dotek
A pak řekla: "Já jsem pozdě pro krásu jmenování,
Mám bolesti hlavy, a myslím, že jdu dolů s chřipkou "
A to je příběh každý zná
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy