Texty písní B. B. King B Broken Promise

Broken Promise

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

We'll rise above this
We'll cry about this
As we live and learn
A broken promise
I was not honest
Now I watch as tables turn
And you're singing
I'll wait my turn to tear inside you
Watch you burn
I'll wait my turn
I'll wait my turn
I'll cry about this and hide my cuckold eyes
As you come off all concerned
I'll find no solace in your poor apology
In your regret that sounds absurd
Keep singing
I'll wait my turn to tear inside you
Watch you burn
I'll wait my turn to terrorize you
Watch you burn
I'll wait my turn
I'll wait my turn
A promise is a promise
A promise is a promise
I'll wait my turn to tear inside you
Watch you burn
I'll wait my turn
I'll wait my turn
A broken promise
You were not honest
I'll bide my time
I'll wait my turn
Budeme se povznést nad to
Budeme volat o tomto
Jak žijeme a učit se
Zlomené slib
Nebyl jsem upřímný
Teď jsem sledovat, jak zase tabulky
A budete zpívat
Počkám, až mi zase trhat vtobě
Sledovat můžete vypalovat
Počkám na mně
Počkám na mně
Budu volat o této a skrýt, že jsem paroháč oči
Jak jste přišel všechny zúčastněné
Najdu žádnou útěchu ve své chudé omluvě
V svou lítost, že to zní absurdní
Udržujte zpěv
Počkám, až mi zase trhat v tobě
Sledovat můžete vypalovat
Počkám, až mi zase terorizovat vás
Sledovat můžete vypalovat
Počkám na mně
Počkám na mně
Slib je slib
Slib je slib
Počkám, až mi zase trhat v tobě
Sledovat můžete vypalovat
Počkám na mně
Počkám na mně
Zlomené slib
Nebyl jsi upřímný
Budu čekat svůj čas
Počkám na mně
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy