Texty písní B. B. King E/F Everyday I Have The Blues

Everyday I Have The Blues

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Everyone has had the blues at some time
And been used, I ain't lying
I've been used and abused
And I've got the blues, blues, blues
Over you

Everyone has had it hard at some time
People trying to find a peace of mind
I've been trying, I ain't lying
Trying to find a peace of mind
Over you

I lay every night
Thinking about my situation
I get the blues
Right off the bat
If we can just have
A decent conversation
You know that things
Wouldn't be so bad

Oh I was cheated, why I don't know
And mistreated by a no good so and so
I've been cheated and mistreated
And I've got the blues, blues, blues
Over you

I lay every night
Thinking about my situation
I get the blues
Right off the bat
If we can just have
A decent conversation
You know that things
Wouldn't be so bad

You've got to live and let live
When we were together
All you wanted for me was to give
Now I'm not giving, you're barely living
You're on your own
You're living all alone
Now we're through, me and you
And I don't have the blues, blues, blues
Over you
Každý má blues v určitou dobu
A byla použita, já nelžu
Byl jsem použitý a zneužívaný
A já mám blues, blues, blues
Nad vámi

Každý má to těžké na nějaký čas
Lidé se snaží najít klid
Snažila jsem se, já nelžu
Se snaží najít klid
Nad vámi

Ležel jsem každou noc
Přemýšlíte o mou situaci
Mám blues
Hned bat
Pokud se nám podaří jen tak
slušné konverzace
Víte, že věci
By nebylo tak špatné

Oh já jsem byl podveden, proč já nevím
A týraný není dobré tak a tak
Byl jsem podveden a týraný
A já mám blues, blues, blues
Nad vámi

Ležel jsem každou noc
Přemýšlíte o mou situaci
Mám blues
Hned bat
Pokud se nám podaří jen tak
slušné konverzace
Víte, že věci
By nebylo tak špatné

Musíš žít a nechat žít
Když jsme byli spolu
Vše, co chtěl, pro mě bylo dát
Teď jsem neuvedl, že jste sotva žijící
Vy jste na vlastní pěst
Žijete sám
Nyní jsme u konce, já a ty
A nemám blues, blues, blues
Nad vámi
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy