Texty písní B. B. King S Slowly Losing My Mind

Slowly Losing My Mind

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I've lost the right to say that I love you,
I've lost the right to say that you are fine
Yes, I've lost the right to say that I love you baby,
and I've lost the right to say that you are fine
I've lost the right to say that I need you like I do now baby
and I'm slowly losing my mind

Oh, you once told me how much you love me,
and I said God love us all
Oh, you told me once how much you love me baby
and I said God love us all
Yes, I was young and just a fool then baby,
and couldn't hear the lovers call

Oh, now I'm all alone and waiting here baby,
I have no one to call my own
Yes, I'm all alone and I'm waiting baby,
I have no one to call my own
Yes, you are just a fool each lonely heartbeat says,
now I wonder why was I born
Ztratil jsem právo říct, že tě miluji,
Ztratil jsem právo říct, že jste v pořádku
Ano, jsem ztratil právo říct, že miluji tě baby,
a já jsem ztratil právo říct, že jste v pořádku
Ztratil jsem pravdu, když říká, že musím tak jako já teď dítě
a já jsem pomalu ztrácí svou mysl

Ach, ty mi jednou řekl, jak moc mě miluješ,
a řekl jsem: Bůh láska nás všech
Ach, ty mi jednou řekl, jak moc mě miluješ dítě
a řekl jsem: Bůh láska nás všech
Ano, byl jsem mladý a jen blázen pak dítě,
a nemohl slyšet volání milenci

Oh, teď jsem úplně sám a čekám tady, baby,
Mám nikdo volat svou vlastní
Ano, jsem úplně sám a čekám dítě,
Mám nikdo volat svou vlastní
Ano, jste jen blázen každý osamělý tep říká,
nyní Zajímalo by mě, proč jsem se narodil
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy