Texty písní B.o.B. May 25th Cool Side

Cool Side

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

[Verse 1]
I was on Miami Beach
Saw the girl of my fantasy
She was into finer things
Bathing suits and diamond belly rings
She was something like I never seen
Made me blow the whistle like the referee
Beside her is where I plan to be
And so to get her I'd do anything
Maybe even start a family
Or even get a house in Sandy Springs
She's so lovely like a melody
So baby, won't you come and jam with me?

[Chorus x2]
And she was so cool
Like the other side of a pillow
So baby, let's groove
Like an instrumental

[Verse 2]
Well come on over to my place
No need to be wasting time
You really must be from outer pace
Cause you really is blowing my mind
Now I done been from state to state
But I ain't never seen your kind
Cause every single time I look at you
Sends a tingling down my spine
Well girl, you must be mighty exhausted
Running these laps through my mind so often
Cause I been fallin', and I been callin'
I think I need a map cause' I'm so lost in
The things you do when you brush your hair
When you take it to the side and toss it over there
And it ain't that fair, cause the way she move
I stare

[Chorus x2]
And she was so cool
Like the other side of a pillow
So baby, let's groove
Like an instrumental

[Verse 3]
And she's so cool
Cool like a pool in the middle of June
I sweep her off her feet
I guess you could say that I give her the broom
And she gets so international with it
Whenever she get in the mood
Cause she's so Australian
Down under on my didgeridoo
And she be killin' it too, yeah
When she go in for the gold
Like a gymnast move
Oh, and what they saying is true, yeah
A lady in the bed but a freak in the room
That's why she's cooly, cooly, cooly
Like a smoothie in a jacuzzi
The opposite of Judge Judy
When she on duty
And she feeling me too

[Chorus x2]
And she was so cool
Like the other side of a pillow
So baby, let's groove
Like an instrumental
[Verse 1]
Byl jsem na Miami Beach
Viděl dívku mé fantazie
Ona byla na jemnější věci
Plavky a prsteny diamantové břicho
Ona byla něco jako jsem nikdy neviděl
Mě zapískat jako rozhodčí
Vedle ní je místo, kde mám v plánu se
A tak, aby ji Udělal bych cokoliv
Možná i založit rodinu
Nebo dokonce si dům v Sandy Springs
Ona je tak krásná, jako melodie
Takže baby, nebude vám přijít a džem se mnou?

[Chorus x2]
A ona byla tak v pohodě
Stejně jako na druhé straně polštáře
Takže baby, ať to groove
Stejně jako instrumentální

[Verse 2]
No pojď ke mně
Není třeba ztrácet čas
Opravdu musí být z vnější tempo
Protože si je opravdu fouká mé mysli
Teď jsem udělal bylo stát od státu
Ale já jsem ještě nikdy neviděl svého druhu
Příčina pokaždé se na tebe podívám
Pošle mravenčení po zádech
No holka, musíte být mocnou vyčerpání
Běh těchto kol v mé mysli tak často
Protože jsem byl fallin ', a já jsem byl callin'
Myslím, že potřebuji mapu příčina 'Jsem tak ztracen v
věci, které dělat, když si čistíte vlasy
Když si ji na stranu a hoďte to tam
A není to spravedlivé, protože, jak se pohybovat
Zírám

[Chorus x2]
A ona byla tak v pohodě
Stejně jako na druhé straně polštáře
Takže baby, ať to groove
Stejně jako instrumentální

[Verse 3]
A ona je tak cool
Cool jako bazén v polovině června
I smést ji nohy
Myslím, že byste mohli říct, že jsem jí koště
A ona dostane tak s ní mezinárodní
Kdykoliv se dostali do nálady
Protože ona je tak australské
Se stanoví na základě na mé didgeridoo
A ona se zabije 'taky, jo
Když ona jít na zlato
Stejně jako gymnastka tah
Jo, a co říká, je pravda, jo
dáma v posteli, ale zrůda v pokoji
To je důvod, proč ona Cooly, Cooly, Cooly
Stejně jako v smoothie jacuzzi
opak soudce Judy
Když ona ve službě
A ona mě taky pocit

[Chorus x2]
A ona byla tak v pohodě
Stejně jako na druhé straně polštáře
Takže baby, ať to groove
Stejně jako instrumentální
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy