Texty písní B.o.B. The Future Haterz Everywhere (feat. Wes Fif)

Haterz Everywhere (feat. Wes Fif)

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

[Chorus]
We got 'em goin down for the count, lookin at the ground
That's why we got haters, that's why we got haters
Haters everywhere we go, haters everywhere we go
Haters everywhere we go, where we go
Haters goin down for the count (ONE) lookin at the ground (TWO)
I think you're a hater, I think you're a hater
Haters everywhere we go, haters everywhere we go
Haters everywhere we go, where we go, haters goin down for the count

[Verse 1: B.O.B.]
Yes sir it's the beast from Decatur
Cain't see enemies and the haters
Real sharp on my thing like a razor
Blade, come clean like a shape up
So guess I got a game of tape up
But e'rybody gonnaa feel the need to say sum'n
But can't speak up whenever you face 'em
Thats what I call microphone gangsters
Yea I got 'em okie-doke, teah I'm raw you know my flow
Cause B.O.B. be actin hard like a Viagra overdose
Talkin that noise on all them songs
A buncha lil' boys but you all look grown
Those niggaz there and these niggaz here
It really don't matta cause they all just clones
Go to school, read a book, be a lawyer
Hell yeah man I'm all for the cause
Ain't tryin to get involved with the law sir
But a nigga will get caught with the Mausberg
And that just ain't a threat on the song
Don't get it wrong cause this track is my own
Cause niggaz that slip they don't last long

[Chorus]

[Verse 2: Wes Fif]
Hey - what the heck, breathe homie, me I'm doin what I always do
Grindin if you wasn't steady hatin you'd be ballin too
I know you see us fallin through, all the rich niggaz is on my crew
Fuck it, they can't touch us, if stuck up is what you call it cool
Ooh~! You shoulda seen when I came down in that
Black on black, custom gator, haters face down on the mat
Splat! Yeah I can make a green nigga mad
Quick, fast, flash like ten cash on his bitch ass

[B.O.B.]
You can tell I'm a G by the walk and the stance
How I play the game make 'em talk in the stands
Watch how you talk when you talk to the man
If it ain't about bread you can talk to the hand
I, I, show you how to get rich
You got a weak arm I'll show you how to pitch
Made it so play I'll show you how to hit
And tell the police I don't know about shit
Ay guy, I'm fly, somethin like the air
Ain't that somethin when it's stuntin man there's nothin like air
Homey hold it right there, homeboy hold it down
Spent five at the mall and had the haters goin dowwwn

[Chorus]
[Chorus]
Máme 'em jel dolů pro hraběte, dívají se na zem
To je důvod, proč jsme se dostali haters, to je důvod, proč jsme se dostali haters
Nenávidící všude půjdeme, nenávidící všude, kde jsme
Nenávidící všude, kde jsme, kam jdeme
Nenávidící jde dolů pro hraběte (ONE) dívají se na zem (DVA)
Myslím, že jsi nenávistný, myslím, že jsi nenávistník
Nenávidící všude půjdeme, nenávidící všude, kde jsme
Nenávidící všude půjdeme, kam půjdeme, nenávidící jde dolů pro hraběte

[Verse 1: B.O.B.]
Ano, pane, že je to zvíře z Decatur
Cain't vidět nepřátele a haters
Real ostrý na moje věc, jako břitva
Blade, přijde jako čistý tvar se
Tak, že jsem dostal hru pásky se
Ale e'rybody gonnaa cítí potřebu říci sum'n
Ale nemůže promluvit, kdykoli budete čelit 'em
To je to, čemu říkám mikrofon gangsteři
Ano mám 'em Okie-doke, teah jsem syrové znáte můj tok
Příčina B.O.B. aktin být tvrdý jako předávkování Viagra
Mluvíš, že hluk na všechny, písničky
Buncha Lil 'kluci, ale vy všichni vypadají pěstované
Ty niggaz tam a tyto niggaz zde
To opravdu není Matta způsobit, že vše jen klony
Chodit do školy, četl knihu, bude advokátem
Sakra jo člověk jsem všechny pro věc
Není se snažím zapojit se zákonem pane
Ale nigga se chytí s Mausberg
A to prostě není hrozba na píseň
Nechápejte to špatně, protože tohle je můj vlastní trať
Příčina niggaz, že skluz se dlouho nevydrží

[Chorus]

[Verse 2: Wes Fif]
Hej - co sakra, dýchat krajan, já mám dělat, co jsem vždycky dělat
Grindin pokud nebyla stabilní Hatín byste být příliš ballin
Vím, že jste nás vidět padá přes všechny bohaté niggaz je na mé posádky
Seru na to, nemohou dotknout nám, pokud trčely je to, co říkáš pohodě
Ooh ~! Měl jsi viděl, když jsem sestoupil v tomto
Černé na černém, vlastní Gator, nenávidící lícem dolů na podložce
Splat! Jo, já může udělat zelený nigga šílený
Rychle, rychle, blesk jako deset hotovosti na jeho děvka zadek

[B.O.B.]
Můžete říct, že jsem G chůze a postoje
Jak jsem hrát hru make 'em mluvit v hledišti
Sledovat, jak mluvíte, když mluvíte s mužem
Pokud tomu tak není o chlebu, můžete mluvit s rukou
Já, já, ukázat vám, jak zbohatnout
Máš slabou ruku vám ukážu, jak se hřiště
Dělal to tak hrát já vám ukážu, jak zasáhnout
A řekni policie nevím o hovně
Ay chlap, já jsem létat, něco jako vzduch
Není to něco, když je to stuntin člověk tam nic jako vzduch
Domácké držet tady, krajan držte
Strávil pět v obchoďáku a měl nenávidící jel dowwwn

[Chorus]
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy