Texty písní Babyface Grown & sexy Tonight It's Goin Down

Tonight It's Goin Down

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Yeah (Tonight it's goin down)
You know we've been waiting much to long for this girl, it's time to get it on
Yeah, old school style (Tonight it's goin down)
Keep it grown, keep it sexy, come on

I've been waiting on you forever I'm not gunna even front
And it's gunna get so much better (can't wait till the moment comes)
When I get to squeeze you in your arms and lay you on your bed
Excuse me if I kiss it for a little girl I like it when its nice and wet

It makes me feel good (to know that your waiting)
I make it so good (I hope that your ready for it)
Cause I'm about to turn of the lights

[Chorus:]
Tonight its goin down
Were in the final round
It's time to close the deal
And sex it up in here
Tonight were making babies
We've waiting much too long
Tonight its goin down
Its time to get it on
Tonight will be the night of all the nights, tonight tonight

...A little bid excited
I've been holding everyday
And when I get with you tonight
I'm gunna make u call my name
Got the right vibe and its glowing
Got the candlelight and its glowing
Got you right now and I got you glowing (oh lets take it all the way)

It makes me feel good (to know that your waiting for me)
I think its so good (I hope that you sing for me)
Cause we bout to make love tonight

[Chorus 3x]
Jo (dnes veèer to je jdoucí dolù)
víš my máme èekat moc toužit po tomto dìvèeti, je na èase, abychom mít erekci
jo, starý školní styl (dnes veèer to je jdoucí dolù)
držet to vzrostlý, držet ty sexy, jít dále
já jsem obsluhoval vy navždy nejsem gunna dokonce pøední strana
a to je gunna dostat tak mnohem lepší (mùže ne èekat až do momentu pøijde)
kdy já dostanu se do vymaèkat vy ve vašich rukou a jste leželi vy na vaší posteli
omluvíte mì jestli já políbím to pro holèièku líbí se mi to kdy jeho pìknì mokrý
to dìlá mì mít dobrou náladu ( vìdìt že vaše èekání)
já udìlám to tak dobrý (doufám , že váš pøipravený na tu)
pøíèinu já se chystám zmìnu svìtel
[pìvecký sbor:
Dnes veèer jeho jdoucí dolù
je ve finálním kolu
je èas udìlat dobrý obchod
a urèit sex ten v zde
dnes veèeru byli dìlající dìtí
my máme èekání moc pøíliš dlouho
dnes veèeru jeho jdoucí dolù
jeho èas na to mít erekci
dnes veèer bude noc všech nocí, dnes veèer dnes veèer
...Malý nabídnout vzrušený
já jsem držel každodenní
a kdy já dosáhnu vy dnes veèer
já jsem gunna udìlat u volat moje jméno
dostal pravou atmosféru a jeho žhavý
dostal svìtlo svíèky a jeho žhavý
dostaly vy právì teï a já jsem dostal vás žhavý (ó! necháte vzít to celou cestu)
to dìlá mì mít dobrou náladu ( vìdìt že vaše èekání na mne)
myslím si, že jeho tak dobrý (doufám , že vy zpíváte pro mì)
pøíèinu my zápas souložit dnes veèer
[pìvecké sbory 3x]
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy