Texty písní Bathory Twilight Of The Gods Hammerheart

Hammerheart

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Now that the wind called my name
And my star had faded now hardly a glimpse up in the empty space
And the wise one-eyed great father in the sky stilled my flame

For the ones who stood me near
And you few who were me dear
I ask of thee to have no doubts and no fears

For when the great clouds fills the air
And the thunder roars from o, so far away up in the sky
Then for sure you will know that I have reached the joyous hall up high

With my bloodbrothers at side
All sons of father with one eye
We were all born in the land of the blood on ice

And now you all who might hear my song
Brought to you by the northern wind have no fear
Though the night may seem so everlasting and forever dark

There will come a golden dawn
At ends of nights for all yee on whom
Upon the northstar always shines

The vast gates to hall up high
Shall stand open wide and welcome you with all its within
And Oden shall hail us bearers of a pounding hammerheart
Teď když vítr zavolal mé jméno,
a má hvězda je jen slabým zábleskem
v nicotě,
a moudrý Otec všech na nebi
zfoukl můj plamen.

Těm všem kdož mi byli blízko
a těm několika, kdož mi byli drazí,
říkám, nemějte pochybnosti nebo strach.

Protože když rozhlehlé mraky naplní nebe,
a hrom zahřmí, ó, tak daleko v nebesích,
tak si budete jisti, že jsem dorazil
do síně štestí ve výšinách.

S pokrevními bratry po boku,
všemi syny Otce jednookého,
byli jsme zrozeni v zemi krvavého ledu.

A teď vy všichni, kdož slyšíte mou píseň,
jež přináší vítr severní, nemějte strach:
I když noc se může zdát nekonečná a
navždy temná.

Najdejde zlatý úsvit,
na konci temnoty pro vás všechny
na které Severka vždy svítí.

Obrovské brány Síně ve výšinách
se otevřou dokořán a přivítají vás
vším co znamenají.
A Ódin pozdraví nás všechny, kteří nosíme
v tlukoucim srdci Kladivo.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy