Texty písní Benny Benassi Phobia Castaway

Castaway

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I’m wandering alone in an open space
Looking around for a human trace
Along the edge of this satellite
Losing the route in this empty sky

I’m prey of the ghosts of this galaxy
Loosing myself in this extasy
No clock is turning to sign the time
Everything’s floating through day and night

No noise is breaking my silent star
I’m on the run, i can go so far
Flying in absence of gravity
Feeling the vibe of eternity

This is the lesson i had to learn
This is the treasure i had to earn
I am the owner of nowhere land
Queen of a castle that’s made of sand

Staring in front of the universe
Maybe someday i’ll meet someone else
I’m sure i’ll do it, but ‘till that day
Here on my star i am just a castaway
Jsem sám bloudím v otevřeném prostoru
Při pohledu na lidské stopy
Podél okraje téhto signálu
Prohra dráhy v tomto prázdném nebi

Jsem kořist z duchů této galaxie
......... sám v této extázi
No čas je odbočka na znamení doby
Všechno je plovoucí přes den a noc

Žádný hluk neporušuje mé němé hvězdy
Jsem na útěku, můžu jít tak daleko
Létání v nepřítomnosti gravitace
Pocit, že je atmosféra věčná

To je poučení co musel naučit
To je poklad co jsem musel vydělat
Jsem majitelem pozemku, kde
královna hradu, která je vyrobena z písku

Upřený před vesmírem
Možná někdy uvidíme přání někoho jiného
Jsem si jist, že budu dělat, v tento den
Zde na mých hvězdách jsem jen trosečník
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy