Texty písní Phil Collins 12"ers Take Me Home (remix)

Take Me Home (remix)

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Take that look of worry
I'm an ordinary man
They don't tell me nothing
So I find out what I can
There's a fire that's been burning
Right outside my door
I can't see but I feel it
And it helps to keep me warm
So I, I don't mind
No I, I don't mind

Seems so long I've been waiting
Still don't know what for
There's no point escaping
I don't worry anymore
I can't come out to find you
I don't like to go outside
They can't turn off my feelings
Like they're turning off a light
But I, I don't mind
No I, I don't mind
Oh I, I don't mind
No I, I don't mind

So take, take me home
Cos I don't remember
Take, take me home
Cos I don't remember
Take, take me home
Cos I don't remember
Take, take me home, oh lord
Cos I've been a prisoner all my life
And I can say to you

Take that look of worry, mine's an ordinary life
Working when it's daylight
And sleeping when it's night
I've got no far horizons
I don't wish upon a star
They don't think that I listen
Oh but I know who they are
And I, I don't mind
No I, I don't mind
Oh I, I don't mind
No I, I don't mind

So take, take me home
Cos I don't remember
Take, take me home
Cos I don't remember
Take, take me home
Cos I don't remember
Take, take me home, oh lord
Well I've been a prisoner all my life
And I can say to you

But I don't remember
Take, take me home...
Nedělej si starosti
Jsem obyčejný muž
Neřekli mi nic
Tak jsem objevil sám, co jsem mohl
Je tu hořící oheň
Přímo před mými dveřmi
Nevidím to, ale cítím
A pomáhá mě to zahřívat
Takže je mi to jedno
Ano, je mi to jedno

Zdá se to dlouho, co čekám
Pořád nevím, na co
Není důvod odejít
Už si nedělám starosti
Nemohu vyjít, abych tě našel
Nerad chodím ven
Nemohou vypnout mé pocity
Jako když vypínají světlo
Ale mě je to jedno
Ano, je mi to jedno
Je mi to jedno
Ano, je mi to jedno

Tak vezmi, vezmi mě domů
Protože si nic nepamatuji
Vezmi, vezmi mě domů
Protože si nic nepamatuji
Vezmi, vezmi mě domů
Protože si nic nepamatuji
Vezmi, vezmi mě domů, ah bože
Protože jsem byl celý život vězněm
A mohu ti to říct

Nedělej si starosti, můj život je obyčejný
Práce za denního svitu
A spánek v noci
Nemám žádné daleké obzory
Netoužím po hvězdách
Myslí si, že neposlouchám
Ah, ale já vím, kdo jsou
A je mi to jedno
Ano, je mi to jedno
Ah, je mi to jedno
Ano, je mi to jedno

Tak vezmi, vezmi mě domů
Protože si nic nepamatuji
Vezmi, vezmi mě domů
Protože si nic nepamatuji
Vezmi, vezmi mě domů
Protože si nic nepamatuji
Vezmi, vezmi mě domů, ah bože
Protože jsem byl celý život vězněm
A mohu ti to říct

Ale já si nic nepamatuji
Vezmi, vezmi mě domů...
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy