Texty písní Billy Joel All About Soul

All About Soul

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

She waits for me at night, she waits for me in silence
She gives me all her tenderness and takes away my pain
And so far she hasn't run, though I swear she's had her moments
She still believes in miracles while others cry in vain

It's all about soul
It's all about faith and a deeper devotion
It's all about soul
'Cause under the love is a stronger emotion
She's got to be strong
'Cause so many things getting out of control
Should drive her away
So why does she stay?
It's all about soul

She turns to me sometimes and asks me what I'm dreaming
And I realize I must have gone a million miles away
And I ask her how she knew to reach out for me that moment
ANd she smiles because it's understood there are no words to say

It's all about soul
It's all about knowing what someone is feeling
The woman's got soul
The power of love and the power of healing
This life isn't fair
It's gonna get dark, it's gonna get cold
You've got to be tough, but that ain't enough
It's all about soul

There are people who have lost every trace of human kindness
There are many who have fallen, there are some who still survive
She comes to me at night and she tells me her desires
And she gives me all the love I need to keep my faith alive

It's all about soul
It's all about joy that comes out of sorrow
It's all about soul
Who's standing now and who's standing tomorrow
You've got to be hard
Hard as the rock in that old rock 'n' roll song
But that's only part, you know in your heart
It's all about soul
Čeká na mě v noci, čeká na mě v tichu
Dává mi veškerou její něhu a bere mou bolest pryč
Doposud neutekla, ačkoliv bych přísahal, že párkrát chtěla
Stále věří v zázraky, zatímco ostatní zbytečně pláčí

Je to celé o duši
Je to celé o víře a hlubším přesvědčení
Je to celé o duši
Protože pod láskou je ještě hlubší cit
Musí by být silná
Protože spousta věcí se vymyká kontrole
Měla by to zapudit
Takže proč stále zůstává?
Je to celé o duši

Občas se na mě obrací a ptá se o čem sním
A já si uvědomím že musím utéct milion mil pryč
A já se jí ptám, jak na to v tu chvíli přišla
A ona se usměje protože je to porozumění a nemusí nic říkat

Je to celé o duši
Je to celé o rozpoznání, jak se ten druhý cítí
Ženy mají duši
Síla lásky a síla uzdravení
Tento život není fér
Začíná se stmívat, začíná být chladno
Musíš být otužilá, ale to není vše
Je to celé o duši


Jsou lidi kteří ztratili každý kus lidské laskavosti
Je hodně lidí, kteří padli, ale je pár, kteří stále přežívají
Přišla ke mě v noci a řekla mi její přání
A dala mi veškerou lásku kterou potřebuji k udržení mé víry naživu

Je to celé o duši
Je to celé o radosti i když vychází ze smutku
Je to celé o duši
Kdo pevně stojí teď a kdo bude zítra
Musíš být silná
Tvrdá jako ta stará rock 'n' rolová píseň
Ale to je jen část, kterou ve svém srdci máš
Je to celé o duši
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy