Texty písní Black Dahlia Murder Unhallowed The Horror Cosmic

The Horror Cosmic

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

lord below, your abysmal horrors we call forth
awaken -- rise up and cleanse this earth with fire

the taste of victory awaits our wicked tongues
as you sleep beyond the light your blessed idol acts agent to your will

for vast aeons has slept, lurking 'neath the haunted deep
sea soaked perversion, arise
named of the foulest tongue, his will ebbs within me
beckoning -- what was shall once more be

in the house of the dead you lie and wait
oh lords of black earth
controlling the minds of the meek
staining this planet with visions of murder and hate

for vast aeons has slept, lurking 'neath the haunted deep
sea soaked perversion, arise
named of the foulest tongue, his will ebbs within me
beckoning -- what was shall once more be

we pray for the earth to open
free you of your ageless tomb
our knees bent in your worship
oh great gold one, i scream for your return

madness unhallowed
ascending moon of darkness never to wane
lurking without end
behind life in time and space

an evil so vast
beyond man's power to bear
an essence insane
dethrone the sovereign -- and with your might reclaim

i serve allegiance to your will
i scream the incantations
lord unholy, your horrors i invoke

come forth my lord
in praise we sing of your return
pán pod vaše propastná hororů nazýváme ven

probudit - vstaň a vyčistili zemi s ohněm

chuť vítězství čeká naše svévolníků jazýčky

jak budete spát mimo světla váš idol dobrořečil akty agent na vaše budou

pro naprosté aeons má usnul, číhající 'Neath na strašidelný hluboké

moři máčeny zvrácenost, vznikají

pojmenované na nejšpinavější jazyka, jeho vůli ebbs ve mně

beckoning - co se musí ještě jednou se

V domě z mrtvých vám lhát a čekat

oh pánů z černé země

ovládání mysli tiší

obarvení této planetě s vizí z vraždy a nenávist

pro naprosté aeons má usnul, číhající 'Neath na strašidelný hluboké

moři máčeny zvrácenost, vznikají

pojmenované na nejšpinavější jazyka, jeho vůli ebbs ve mně

beckoning - co se musí ještě jednou se

jsme se modlili za zemi otevřít

zdarma vám vaše nestárnoucí hrobka

naše kolena ohnuta do bohoslužby

Skvělé zlato jednoho, i křičet pro váš návrat

šílenství neposvěcený

vzestupně měsíc tmy nikdy slábnout

číhající bez konce

za život v čase a prostoru

zlý tak obrovské

mimo člověka moci nést

podstatě jedno šílené

sesadit z trůnu suverénního - a podle svých sil zúrodnit

sloužit i věrnost vašich bude

i křičet na zaklínadla

zlý pán, váš hrůzy i odvolávat

vyjděte můj pán

chválí si zazpívat vašeho návratu
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy