Texty písní Black Sabbath Black Sabbath N.I.B.

N.I.B.

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Some people say my love cannot be true
please believe me, my love, and I'll show you
I will give you those things you thought unreal
The sun, the moon, the stars all bear my seal

Oh yeah!

Follow me now and you will not regret
leaving the life you led before we met
You are the first to have this love of mine
forever with me 'till the end of time

Your love for me has just got to be real
before you know the way I'm going to feel
I'm going to feel
I'm going to feel

Oh yeah!

Now I have you with me, under my power
Our love grows stronger now with every hour
Look into my eyes, you will see who I am
my name is Lucifer, please take my hand

Oh yeah!

Follow me now and you will not regret
leaving the life you led before we met
You are the first to have this love of mine
forever with me 'till the end of time

Your love for me has just got to be real
before you know the way I'm going to feel
I'm going to feel
I'm going to feel

Oh yeah!

Now I have you with me, under my power
Our love grows stronger now with every hour
Look into my eyes, you will see who I am
my name is Lucifer, please take my hand
Někteří lidé říkají má lásko nemohu být věrný
Prosím věř mi, má lásko, já ti to ukážu
Já budu ten kdo myslí na věci neskutečné
Slunce, měsíc, hvězdy nesou mou pečeť

Oh Yeah!

Následuj mě a nebudeš litovat
Opouštíš život před naším setkáním
Ty jsi moje první láska
Buď navždy semnou až dokonce času

Tvá láska pro mne má být jen pravdivá
Dříve jsi znala způsob já jsem to cítil
já jsem to cítil
já jsem to cítil

Oh yeah!

Teď mám tebe semnou, pod mojí sílu
Naše láska rostla silně každou hodinou
Podívej se do mých očí víš kdo já jsem
Mé jméno je Lucifer, prosím chytni se mé ruky

Oh yeah!

Následuj mě a nebudeš litovat
Opouštíš život před naším setkáním
Ty jsi moje první láska
Buď navždy se mnou až do konce času

Tvá láska pro mne má být jen pravdivá
Dříve jsi znala způsob já jsem to cítil
Já jsem to cítil
Já jsem to cítil

Oh yeah!

Teď mám tebe semnou, pod moji sílu
Naše láska rostla silně každou hodinu
Podívej se do mých očí víš kdo já jsem
Mé jméno je Lucifer, prosím chytni se mé ruky
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy