Texty písní Blue October The Answers Black Orchid

Black Orchid

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Have you ever been so lonely,
No one there to hold?
Pull me in or disown me,
And then climb inside.
My arms are open wide.
Have a look inside.

It is not that I am scared to learn,
Why I'm empty inside.
hold my hand or show some concern,
If I live or die.
My eyes are open wide.
Help me look inside.

I hear the water drip from the faucet.
It's sweetly falling in tune.
I'm gently closing the closet.
I fall to the floor,
and crawl to my room.
The thought of ending it soon...
Just let me sleep in my room.

Hear me cry! cry! cry!
I hear a knock at the front door.
Don't come in!
I try to look at you
But I can't stop shaking.
Leave me alone. Just go away.
Mother I'm so scared.

Empty bed and all of the sheets are gone,
They're wrapped around me and you.
All is quiet but the drop of a gun.
I want to belong...to someone...
But maybe life's not for everyone
Byl jsi někdy tak osamělý,
nebyl tu nikdo, kdo by tě podržel?
Vytáhni mě nebo mě zapři,
a pak vystoupej do nitra.
Moje ruce jsou otevřená náruč
Podívej se do nitra.

Není to o tom, že se bojím dozvědět se,
proč jsem uvnitř prázdný.
vezmi mě za ruku nebo projev nějaký zájem
jestli žiju nebo jsem už mrtvý.
Moje oči jsou otevřené dokořán.
Pomoz mi podívat se do nitra.

Slyšel jsem odkapávat vodu z kohoutku.
sladce dopadává do melodie.
Jemně zavírám přístěnek.
Padám na podlahu,
a lezu do svého pokoje
s myšlenkou, že to brzy skončí..
Nechte mě spát.

Slyšte mě plakat, plakat, plakat!
Slyším klepání na dveře.
Běžte pryč!
Snažím se na tebe podívat,
ale nemůžu se přestat třást.
Nechte mě na pokoji. Prostě odejděte.
Mami, bojím se.

Prázdná postel a všechny přikrývky jsou pryč,
Jsme v nich zabalení, ty a já.
Všechno je tiché, jen kapka z pistole
Chci patřit....k někomu...
ale možná, že život není pro všechny.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy