Texty písní Blue Stahli Blue Stahli ULTRAnumb

ULTRAnumb

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

3, 2, 1
You want it full frontal, overstimulation

So say a benediction
For a new addiction
In voyeuristic overdrive

(Here comes the countdown)
3 - This is the new flesh
2 - This is the open door
1 - We've got everything you wanted

You want it all right now
(ULTRAnumb)
Right now

(3, 2, 1)
Violated
So degraded
The show has just begun

Dominated
By all you hated
This will make you ULTRAnumb

3, 2, 1
Reality's a plague, we're the medication

A new manipulation
Oversaturation
Take advantage of what you deny

(Here comes the countdown)
3 - So step right up and see
2 - The possibilities
1 - We are everything you wanted

You want it all right now
(ULTRAnumb)
Right now

One confession is such perfection
Your sweet repression can't hide who you really are

Say you love it
Say you hate it
Doesn't matter 'cause you're all the same

Say you want it
Say you need it
Come and get it 'cause we love the shame

Say you love it
Say you hate it
Just another one to suck the fame

Don't pretend that you're better than this
Malevolence goes both ways
3, 2, 1
Chceš to čelně, stimulace

Tak požehnej
nové závislosti
Ve voyeuristickém rychloběhu

(tady začíná odpočítávání)
3 - Toto je nové maso
2 - Toto jsou otevřené dveře
1 - Máme všechno, co jste chtěli

Chcete to hned teď
(ULTRA necitlivý)
Právě teď

(3, 2, 1)
Porušený
Tak ponížený
Show už začala

Ovládaný
vším, co jste nenáviděli
To vás učiní ULTRA necitlivými

3, 2, 1
Epidemie reality, my jsme léčba

Nové zacházení
Přesycenost
Zneužití toho, co popíráte

(tady začíná odpočítávání)
3 - Tak ihned vystoupejte a spatřete
2 - Možnosti
1 - My jsme všechno, co jste chtěli

Chcete to hned teď
(ULTRA necitlivý)
Právě teď

Jedna zpověď je taková dokonalost
Tvoje sladké potlačení nemůže skrývat, kdo doopravdy jsi

Řekni, že to miluješ
Řekni, že to nenávidíš
Na tom nezáleží, neboť jsi úplně stejný

Řekni, že to chceš
Řekni, že to potřebuješ
Pojď a dostaň to, neboť milujeme stud

Řekni, že to miluješ
Řekni, že to nenávidíš
Akorát někdo další vysává slávu

Nepředstírej, že jsi lepší než tahle
Škodolibost jdoucí oběma směry
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy