Texty písní BlutEngel Demon Kiss Navigator

Navigator

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Every time i look in to your deep blue eyes,
I can see myself, covered behind the wall of lies
I know you want me to be like the angel in your dreams
But i´m not that strong, i´dont have wings to fly

Tell me what you think of me
Tell me your desire
Tell me what you want from me
Will i ever understand ?

I´m not the angel of your dreams
Nothing is quite as it seems
And i´m not from heaven sent
I´m not holy just like you
I´m just a ride around the storm
At the edge of time i was born
I´m the lonely navigator
I guide you through this passage of life
I´m not the angel of your dreams
Nothing is quite as it seems
And i´m not from heaven sent
I´m not holy just like you

Can you hear the demon cry ?
Can you hear, they are comeing,
Can you hear the demon cry ?
Will you ever understand ?

All you you want is just a helping hand
Helping you to live your life
You´re on your knees and pray for the angel
That brings you salvation and dispair
You falling deep into an endless sleep
and i know i´m free

I´m free again...

I´m not the angel of your dreams
Nothing is quite as it seems
And i´m not from heaven sent
I´m not holy just like you
I´m just a ride around the storm
At the edge of time i was born
I´m the lonely navigator
I guide you through this passage of life
I´m not the angel of your dreams
Nothing is quite as it seems
And i´m not from heaven sent
I´m not holy just like you

I´m just a ride around the storm
At the edge of time i was born
I´m the lonely navigator
I guide you through this passage of life
I´m not the angel of your dreams
Nothing is quite as it seems
And i´m not from heaven sent
I´m not holy just like you
Pokaždé, když se podívám do tvých hlubokých modrých očí,
vidím sebe, zakrytý zdí lží.
Vím, že chceš, abych byl andělem v tvých snech.
Ale nejsem tak silný, nemám křídla, abych létal.

Pověz mi, co si o mě myslíš,
pověz mi svou touhu.
Pověz mi, co po mě chceš.
Porozuměl bych vůbec?

Nejsem anděl tvých snů.
Nic není takové, jak se zdá.
A nejsem seslaný z nebe.
Nejsem tak svatý jako ty.
Jsem jen jízda kolem bouřky.
Narodil jsem se na hraně času.
Jsem osamělý navigátor.
Provázím tě touto částí života.
Nejsem anděl tvých snů.
Nic není takové, jak se zdá.
A nejsem seslaný z nebe.
Nejsem tak svatý jako ty.

Slyšíš démonův pláč?
Slyšíš, jak přicházejí?
Slyšíš démonův pláč?
Porozumíš vůbec?

Všechno, co chceš je jen pomocná ruka.
Aby ti pomohla žít tvůj život.
Klečíš na kolenou a prosíš o anděla,
aby ti přivedl spásu a zoufalství (?)
Upadáš hluboko do nekonečného spánku
a já vím, že jsem volný.

Jsem zase volný...

Nejsem anděl tvých snů.
Nic není takové, jak se zdá.
A nejsem seslaný z nebe.
Nejsem tak svatý jako ty.
Jsem jen jízda kolem bouřky.
Narodil jsem se na hraně času.
Jsem osamělý navigátor.
Provázím tě touto částí života.
Nejsem anděl tvých snů.
Nic není takové, jak se zdá.
A nejsem seslaný z nebe.
Nejsem tak svatý jako ty.

Jsem jen jízda kolem bouřky.
Narodil jsem se na hraně času.
Jsem osamělý navigátor.
Provázím tě touto částí života.
Nejsem anděl tvých snů.
Nic není takové, jak se zdá.
A nejsem seslaný z nebe.
Nejsem tak svatý jako ty.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy