Texty písní Bob Marley Kaya Satisfy My Soul

Satisfy My Soul

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Oh, please don't you rock my boat (don't rock my boat)
'cause I don't want my boat to be rockin' (don't rock my boat)
Oh, please don't you rock my boat (don't rock my boat)
'cause I don't want my boat to be rockin' (don't rock my boat)

I'm telling you that, oh, oh-ooh, wo-o-wo!
I like it - like it this (I like it like this, I like it like this) -
So keep it steady, like this. (I like it like this)
And you should know - you should know by now:
I like it (I like it like this), I like it like this
(I like it like this, I like it like this),
I like it like this, ooh yeah! (I like it like this)

(satisfy my soul) you satisfy my soul (satisfy my soul);
You satisfy my soul (satisfy my soul).
Every little action (satisfy my soul),
There's a reaction (satisfy my soul).
Oh, can't you see what you've done for me, oh, yeah!
I am happy inside all - all of the time. wo-oo-o-oo!

When we (bend) bend a new corner,
I feel like a (sweep) sweepstake winner.
When I meet you around the corner (round the corner),
You make me feel like a sweepstake winner (a sweep - a sweepstake winner).
Whoa, child! can't you see? you must believe me!
Oh darling, darling, I'm calling, calling:
Can't you see? why won't you believe me?
Oh, darling, darling, I'm calling, calling
(calling, calling, calling, calling)

When I meet you around the corner,
Oh, I said, baby, never let me be a loner,
And then you hold me tight, you make me feel all right.
Yes, when you hold me tight, you made me feel all right.

Whoa, honey, can't you see? don't you believe me?
Oh, darling, darling, I'm callin', callin':
Can't you see? why won't you believe me?
Oh, darling, darling, I'm callin', callin'
(calling, calling, calling, calling).

Satisfy my soul - satisfy my soul - satisfy my soul - satisfy my soul:
That's all I want you to do, that's all I'll take from you:
Satisfy my soul, satisfy my soul.
Oh, prosím, není vám rock mé lodi (don't rock my člun)
'CAUSE I don't want my člun se Rockin' (don't rock my člun)
Oh, prosím, není vám rock mé lodi (don't rock my člun)
'CAUSE I don't want my člun se Rockin' (don't rock my člun)

Já jsem říkal, že, oh, oh-ooh, wo-o-wo!
Líbí se mi - jako je tento (líbí se mi to líbí, líbí se mi to líbí) --
Takže ji konstantní, jako je tato. (Líbí se mi to líbí)
A vy byste měli vědět - měli byste vědět, který nyní:
Líbí se mi (líbí se mi to líbí), líbí se mi to líbí
(Líbí se mi to líbí, líbí se mi to líbí),
Líbí se mi to líbí, ooh yeah! (Líbí se mi to líbí)

(splňovat moje duše) vás uspokojí mou duši (uspokojení mé duši);
Ty splňují mé duše (uspokojit svou duši).
Každé malé akce (uspokojení mé duše),
Je reakce (uspokojení mé duši).
Oh, nemůže vás vidět, co jste udělal pro mě, ach, jo!
Jsem rád, uvnitř všechny - vše o čase. wo-oo-o-oo!

Když jsme (ohyb) ohněte novým koutek,
Cítím se jako (smést) výherce loterie.
Když jsem se setkat se s tebou za rohem (za rohem),
Nacházíte se cítím jako vítěz loterie (a otočka - a sázka vítěz).
Whoa, dítě! Nelze vidíte? musíte mi věřit!
Oh miláčku, miláčku, jsem volá, volá:
Nelze vidíte? Proč si myslíte, že ne já?
Oh, miláčku, miláčku, jsem volá, volá
(volání, volání volání, volání)

Když jsem se setkat se s tebou za rohem,
Aha, řekl jsem, lásko, nikdy nechat mě být samotář,
A pak se mě drží těsný, aby jste mě v pořádku.
Ano, když mě pevně držet, jste se cítím dobře.

Whoa, med, nemůže vás vidět? není mi věříte?
Oh, miláčku, miláčku, jsem callin ', callin':
Nelze vidíte? Proč si myslíte, že ne já?
Oh, miláčku, miláčku, jsem callin ', callin'
(volání, volání volání, volání).

Splňují mé duše - uspokojení mé duše - uspokojení mé duše - uspokojení mé duše:
To je vše co chci, abyste si, že to všechno budu mít od vás:
Uspokojit mou duši, uspokojí mou duši.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy