Texty písní Born From Pain War Crusader

Crusader

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Seeds are sown in the minds of men
Blood is spilt in name of the godsend
A fire is lit to burn the earth
Blazing so high to increase the hurt

Fight fire with fire with fire with fire
Holding on to my common sense.
Fight fire with fire, the whole world burns

Out for blood in the age of death
Under the veil of your gods push the bloodshed
War to control, to protect, to invest
Lies to control, put the masses to rest

With hate in their hearts, hate in their souls,
the lie of treat, the lie of common goals
Conditioned through words from poisoned tongues,
force to believe, forced along in war

Harvest the thoughts in the minds of men
To justify bloodshed again and again
Of hating each other to push your crimes
Crusades veil the ending of time

The whole world burns
Semena zaklíčela v myslích lidí
Krev byla vyplacena ve jméně božím
Oheň vzplál, aby spálil zemi
Dosahuje tak vysoko, aby množil bolest

Proti ohni ohněm, ohněm, ohněm
Vliv na mé běžné smysly
Proti ohni ohněm, celý svět hoří

Mimo krve, věk smrti
Pod závojem tvých bohů, potlač krveprolití
Válku kontrolovat, chránit, zahalit
Lži kontrolovat, uložit davy k spánku

S nenávistí v jejich srdcích, nenávistí v jejich duších,
Lež či podvod, lež běžných výher
Určených skrze slova z jedovatých úst
Nucen věřit, nuceni během války

Nejtěžší myšlenky v myslích lidí
Omlouvat krveprolití znovu a zas
Nenávidění sebe navzájem, potlačovat zločiny
Výpravní závoj, konec časů

Celý svět hoří
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy