Texty písní Bronski Beat The Age of Consent Smalltown Boy

Smalltown Boy

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

You leave in the morning
With everything you own
In a little black case
Alone on a platform
The wind and the rain
On a sad and lonely face

Mother will never understand
Why you had to leave
But the answers you seek
Will never be found at home
The love that you need
Will never be found at home

Run away, turn away, run away, turn away, run away.
Run away, turn away, run away, turn away, run away.

Pushed around and kicked around
Always a lonely boy
You were the one
That they'd talk about around town
As they put you down

And as hard as they would try
They'd hurt to make you cry
But you never cried to them
Just to your soul
No you never cried to them
Just to your soul

Run away, turn away, run away, turn away, run away.
Run away, turn away, run away, turn away, run away.

Cry, boy, cry...

You leave in the morning
With everything you own
In a little black case
Alone on a platform
The wind and the rain
On a sad and lonely face

Run away, turn away, run away, turn away, run away.
Run away, turn away, run away, turn away, run away.
Ráno odcházíš
Se vším co ti patří
V malém černém kufříku
Sám na nástupišti
Vítr a déšť
Na smutném a osamoceném obličeji

Matka nikdy nebude rozumět
Proč jsi musel odejít
Ale hledal jsi odpovědi
Nikdy nebudou nalezeny doma
Láska, kterou jsi potřeboval
Nikdy nebude nalezena doma

Uteč, odvrať se, uteč, odvrať se, uteč.
Uteč, odvrať se, uteč, odvrať se, uteč.

Strčen a kopnut dokola
Vždy osamělý chlapec
Ty jsi byl jediný
To, že by chtěli mluvit okolo města
Jak tě strčí dolů

A ak těžce jako by se pokusili
Chtěli by ublížit, aby jsi plakal
Ale jim jsi nikdy neplakal
Jenom tvé duši
Ne jim jsi nikdy neplakal
Jenom tvé duši

Uteč, odvrať se, uteč, odvrať se, uteč.
Uteč, odvrať se, uteč, odvrať se, uteč.

Plač,chlapče,plač...

Ráno odcházíš
Se vším co ti patří
V malém černém kufříku
Sám na nástupišti
Vítr a déšť
Na smutném a osamoceném obličeji

Uteč, odvrať se, uteč, odvrať se, uteč.
Uteč, odvrať se, uteč, odvrať se, uteč.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy