Texty písní Burzum Aske A Lost Forgotten Sad Spirit

A Lost Forgotten Sad Spirit

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

The Fire in the Sky is Extinguished
Blue Waters no Longer Cry
The Dancing of Trees Has Stopped
The Stream of Freshness from Cold Winds
Exists no Longer
The Rain Has Stopped to Drip
From the Sky
Still Dripping Exists
From the Veins of a Nearly Dead Boy
Once There Was Hatred
Once There Was Cold
Now
There is Only
A Dark Stone Tomb
With an Altar
An Altar which
Serves As a Bed
A Bed of Eternal Sleep
The Dreams of the Human in Sleep
Are Dreams of Relief
A Gate out of Hell
Into the Void of Death
Yet Undisturbed
The Human Sleep
And One Day
Will the Grave Be Unlocked
And the Soul
Must Return to His World
But This Time as
A Lost Forgotten Sad Spirit
Doomed
To Haunt
Endlessly
Oheň na nebi zanikl
Modré vody, už ne více plakat
Tancování stromů bylo zastaveno
Proud svěžesti chladných větrů
Už ne více existovat
Déšť přestal kapat
Z oblohy
Kapání stále existuje
Ze žil nedávno mrtvého kluka
Jakmile tam byla nenávist
Jakmile tam byl chlad
Nyní
Je zde pouze
Chladná kamenná hrobka
S oltářem
Oltář, který
Slouží jako postel
Postel věčného spánku
Sny lidí ve spánku
Jsou sny pomoci
Brána z pekla
V prázdnotě smrti
Přesto neovlivněný
Lidský spánek
A jeden den
Odemkne hrob
A duše
Se musí vrátit do jeho světa
Ale tento čas jako
Ztracená zapomenutá smutná duše
Odsouzená
Ke strašení
Nekonečně dlouhému
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy