Texty písní Busta Rhymes The Big Bang Been Through The Storm

Been Through The Storm

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

(feat. Stevie Wonder)

[Chorus: Stevie Wonder]
Been through the storm, through the cold and rain
Everything's still the same
Can't control how I feel
Sometimes it's hard to keep it real
You see the luxuries in life, with the fortune and fame
Like them Cadillacs with sunroofs mayne
So many ways to make a dollar
Huh, sometimes I think about my father
You see my poppa was broke, and my momma was young
Tryin to blend in with them city folk
Every day landlord knockin down my do'
Wonderin where my next blessing is comin from

[Busta Rhymes]
My momma and poppa, moved to the U.S. as Jamaicans
Struggled to get visas and green cards through immigration
Though my pop was po', stayed away from crime and malice
Hard living gave him hard hands and callous
As a young'n, peep how much they loved each other's space
His hard hands rubbin against the pretty skin of my mother's face
Dig for treasure 'til his hands looked like hands of a junkie
So coarse, slap a mule and take the life from a donkey
On the other hand, mommy was the type to work two jobs
Never enough money, that's why I got your whole crew robbed
Got older, developed ways of grippin the steel
Barely home for me to see her, or get a good cooked meal
Seek refuge in the alleged land of the free, lookin
Blendin in with city folk, down in Flatbush Brooklyn
Feel a little of my pain, follow and sing to it
Homey I seen it all, if you ain't knowin I been through it
In other words I

[Chorus]

[Busta Rhymes]
Got a little older, late teens, me and my crew would huddle
On the corner late nights, plottin to escape struggle
Nights got cold and still would hustle in the same place
In front of Pancho Delis, now the freeze up on a nigga face
1987 Reaganomics ever curious
to visit other cities, out of town kick was serious
Guayanese jeans bounce, put whatever slinger on
Whatever slinger came back, quickly brought me right along
Nigga ran away from home
Doin different wild shit, just to put a pair of Filas on, 'Didas on
Wreck is all for the good, gettin into shit
Like we innocent, actin older than should
Walk around broke in the hood, watchin all the rich niggaz
These younger thugs who try to choke and try to get niggaz
Thinkin 'bout my mom and pop, while I'm monopolizin
To hell with just gettin by and economizin
It's kinda hard bein humble in the belly of struggle
Doin things that probably get you in trouble
That's why we stay up on the block, gettin money while we keepin it safe
In front of churchgoers keepin the faith
Mom and pop be worryin for they son
Despite they struggle and their honest livin look and see just what I become
A scavenger, in brute pursuit to be happy, another young'n that's wildin
Across the line until somebody tryin to cap me - ohhhh shit [gunfire]

[Outro: Stevie Wonder - singer slower with more ad libs]
I been through the storm
Through the cold and rain
Everything's still the same
Can't control how I feel
Sometimes it's hard to keep it real
(Feat. Stevie Wonder)

[Chorus: Stevie Wonder]
Prošel bouří, přes chladu a dešti
Všechno je stále stejný
Nemůže kontrolovat, jak se cítím
Někdy je těžké udržet ji v reálném
Vidíte luxus v životě, se bohatství a slávu
Stejně jako je Cadillac s střešních oken mayne
Takže mnoho způsobů, jak dolar
Hm, někdy si myslím o mém otci
Vidíte můj taťka byl se zlomil, a moje máma byla mladá
Snažím se splynout s nimi městský folk
Každý den pronajímatel klepe se mi to '
Wonderin, kde je můj další požehnání sem z

[Busta Rhymes]
Moje máma a taťka se přestěhoval do USA jako Jamajčané
Bojoval, aby dostal vízum a zelené karty přes imigraci
Když můj pop byl po ', zůstal daleko od trestné činnosti a zloby
Těžké životní dal mu tvrdé ruce a bezohledný
Jako young'n, koukat, jak moc se milovali navzájem prostor
Jeho tvrdé ruce rubbin proti pěkný kůži své matky tvář
Kopat poklad 'til jeho ruce vypadaly jako ruce narkoman
Takže hrubá, slap mezek a brát život z osla
Na druhou stranu, maminka byla typ, který má dvě zaměstnání
Nikdy dost peněz, to je důvod, proč jsem si celá posádka oloupil
Byl starší, vypracovali metody grippin oceli
Sotva doma pro mě vidět ji, nebo získat dobrou teplá jídla
Hledat útočiště v údajném zemi svobody, hledal
Blendin ve městě s lidovou, v Flatbush Brooklyn
Cítit trochu mé bolesti, sledovat a zpívat k tomu
Domácké Viděl jsem to všechno, pokud si není nevědět prošel jsem to
Jinými slovy jsem se

[Chorus]

[Busta Rhymes]
Mám trochu starší, pozdním mladistvém věku, by mě a mé posádky choulit
V noci rohu pozdě, plottin uniknout zápas
Noci dostal studenou a ještě by ruch na stejném místě
V přední části Pancho Delis, nyní zmrazit až na nigga tvář
1987 Reaganomics vůbec zvědavý
navštívit další města, z města kop byl vážný
Guayanese džíny bounce, co dát na vazač
Ať vazač se vrátil, rychle mi přinesl vpravo podél
Nigga utekl z domova
Děláme různé divoké hovno, jen dát pár fily na 'DiDaS na
Vrak je vše pro dobro, dostání do prdele
Stejně jako jsme nevinní, aktin starší než měl
Procházka kolem zlomil v kapuci, sledujete všechny bohaté niggaz
Tyto mladé kriminálníky, kteří se snaží zadusit a pokusit se získat niggaz
Přemýšlela 'záchvat moje máma a pop, zatímco já jsem monopolizin
K čertu s tím jen dostání a economizin
Je to trochu těžké bein pokorný v břiše boje
Děláme věci, které pravděpodobně dostanete do problémů
To je důvod, proč jsme zůstali na bloku, dostání peníze, zatímco my Keepin to bezpečné
V přední části kostela Keepin víry
Máma a popové být worryin pro jejich syna
I přesto, že boj a jejich poctivé livin podívat a zjistit jen to, co jsem se stala
Zametače, v brutální pronásledování, aby byl šťastný, další young'n to wildin
Přes čáru, dokud někdo snažím se mi čepici - ohhhh hovno [střelbou]

[Outro: Stevie Wonder - zpěvák pomalejší s více reklamních libs]
Jsem prošel bouří
Prostřednictvím chladu a dešti
Všechno je stále stejný
Nemůže kontrolovat, jak se cítím
Někdy je těžké udržet ji v reálném

Interpret

  • Interpret Busta Rhymes Sportovně nadaný Trevor Smith studoval ve Velké Británii. Už jako malý poslouchal se svou tetou hip hop a začal rapovat. Nejdřív se předváděl jako tanečník a v…

Diskografie

Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy