Texty písní Cadaveria In Your Blood 100000 Faces

100000 Faces

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

There is a fracture in contemporary thought
between tension and fragility
between voracity and fear of
an imminent explosion.
Syndrome of over-nourishment
Perception of a latent loss
Bipolarity
Innovation in permanent
contrast with the past.
Modern artists,
like perverted creatures drowned in plastic,
explore encoded forms of expression
inverting the logical sequence of musical score.
Je tu fraktura v tehdejší myšlence
mezi napětím a křehkostí
mezi dychtivostí a strachem z
hrozivé exploze
Syndrom nad-výživy
Vjem skryté ztráty
Bipolarita
Inovace v neustálém
kontrastu s minulostí.
Moderní umělci,
jako zvrhlé stvoření ztopené v umělé hmotě,
pátrající zakódované formy projevů
invertující logický sled hudebních stavů.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy