Texty písní Cadaveria In Your Blood Anagram

Anagram

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Thirst for life is delightful
Thirst for fame reawakens
Don't tell me to stop thinking,
Don't force me to stop acting,
Don't make me stop speaking...
You can't change me
I would never explain it again.
You don't know me
You can't understand my words
You perceive a parallel idea of me
Like a coral generated by gemmation.
You don't see my heart is transparent.
You don't perceive I'm totally open
You don't feel my willingness
You don’t trust my clearness
You misunderstand my essence.
Anagrammatize my psychotic dreams
And you will find out...
find out myself.
Touha po životu je nádherná
Touha po slávě se znovu probouzí
Neříkej mi, abych přestala myslet
Nenuť mě přestat konat,
Nenuť mě přestat mluvit...
Nezměníš mě
Nikdy bych to znovu nevysvětlovala.
Neznáš mě
Neporozumíš mým slovům
Chápeš můj paralelní nápad
Jako korál vytvořen pučením.
Nevidíš, že mé srdce je transparentem
Nechápeš, že jsem úplně otevřená
Necítíš mou ochotu
Nevěříš mou čistotu
Nerozumíš mému jádru.
Přesmykáváš mé psychotické sny
A objevíš...
objevíš sebe sama.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy