Texty písní Cadaveria In Your Blood Atypical Suggestions by a Dead Artist

Atypical Suggestions by a Dead Artist

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I love people who make things
I love conversations.
I saw people inside a wrapping
Like a protective veil for their soul.
Atypical suggestions by a dead artist
I recorded my image on a film still
To seal my existing condition.
I praised appearance and style
while I was visiting exhibitions to fight boredom and depression,
to satisfy my thirst of visual celebrations and of intellectual stimulations.
Atypical suggestions by a dead artist
I experienced the hallucination of panic
Through sweat, breathing and suffocation.
And I found again my direction
When I spoke to a man who told me what I wanted to hear.
I need to be loved once in a day.
I need two days to re-enter from my mental disease.
I need to be loved once in a day.
Atypical suggestions by a dead artist
Miluji lidi, jež tvoří
Miluji konverzace
Viděla jsem lidi uvnitř balení
Jako ochranný závoj pro jejich duši.
Atypické náměty mrtvého umělce
Nahrála jsem svůj obraz na film
Abych zpečetila svou existenci
Chválila jsem zjev a styl
Zatímco jsem navštěvovala exhibice, abych zahnala děsivé deprese,
abych uspokojila žízeň po visuálních oslavách a intelektuálních stimulacích.
Atypické náměty mrtvého umělce
Ozkoušela jsem si panické halucinace.
Našla jsem znovu svůj směr
Když mluvila jsem s mužem, kdo pověděl mi co slyšet jsem chtěla.
Potřebuji být jeden den milována.
Potřebuji dva dny, abych vypadla ze své nákazy.
Potřebuji být jeden den milována.
Atypické náměty mrtvého umělce
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy