Texty písní Cadaveria In Your Blood Before the Apes Came

Before the Apes Came

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

At the foot of the high mountain
There's a land where you can speak with your mind.
Along the streets a multitude of temples, consecrated to
grotesque idols, burn incenses to celebrate the time of forgiveness.
Creatures living in this place
can teach you how to read dreams.
Rivers flowing through this ground
carry the purity of silver.
Androgynous beings card an innumerable variety of precious silks, used to dry tears of joy.
I can perceive the majestic presence
of the bull-man, who reigned here for centuries,
before the apes came, before the apes came.
He was adored by legions of half-fish beings,
later absorbed by the sea bed and sunk into the sweet wool.
Now he's sleeping forever in the red house,
near the magnificent stream.
The gong rings to remind
the interrupted rhythm of his noble breathing.
The gong rings to remind
the interrupted rhythm of his breathing.
Na vrcholu vysoké hory
Je země, kde můžeš mluvi svou myslí.
Na ulicích zástupy chrámů, zasvědcených groteskním idolům, hořícím incestům oslavujícím časy
odpuštění.
Stvoření žijící na tomto místě
naučí tě jak číst sny.
Řeky tečou touto zemí
nesou jasnost stříbrnou.
Oboupohlavní stvoření mající nesčetné variety vzácných hedvábí, navyklí utírat slzy radosti.
Mohu probodnout velkolepou přítomnost
býčího muže, jež vládl zde po staletí,
než lidoop přišel, než lidoop přišel
Byl zbožňován legiemi poloryb
později pohlcen postelí mořskou a potopen do sladké bavlny.
Nyní spí navždy v rudém domě,
poblíž kouzelné řeky.
Gong zvoní na připomínku
přerušeného rytmu jeho vznešeného dechu
Gong zvoní na připomínku
přerušeného rytmu jeho vznešeného dechu
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy