Texty písní Cadaveria In Your Blood Enlightened

Enlightened

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

... If you drive your glance too much in the abyss,
The abyss penetrates yourself with its glance.
Remember every fear hides a desire
And that desire means tension...
Faith is the enemy of knowledge,
Religion produces placebo effects...
The contact with the divine is always beneficial,
Even if it is only in your head...
Tension is vitality
While perfection is death...
Desire means tension
Religion produces placebo effects...
Faith is the enemy of knowledge,
Religion produces placebo effects,
The contact with the divine is always beneficial,
Even if it is only in your head...
... Když přivedeš svou zář příliš hluboko do propasti,
Propast prostoupí se svou vlastní září.
Pamatuj si, každý strach ukrývá se uvnitř.
A že touha znamená napětí...
Víra je nepřítelem vědomostí.
Náboženství vytváří efekt placeb...
Kontakt s božstvím je vždy užitečný,
I když je je ve tvé hlavě...
Napětí je vitalitou
Zatímco dokonalost je smrtí...
Touha znamená napětí
Náboženství vytváří efekt placeb...
Víra je nepřítelem vědomostí.
Náboženství vytváří efekt placeb...
Kontakt s božstvím je vždy užitečný,
I když je je ve tvé hlavě...
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy