Texty písní Cadaveria In Your Blood Exorcism to Chaos

Exorcism to Chaos

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

No time to be religious
No space for individual research.
No time to be religious
Disclose your cervical case
And see enlightened reality
Is more obscure than a solar eclipse.
Don't barricade yourself in
Your cocoon of selfishness.
Come out from your comfortable crypt,
Come out from your crypt
from your precious temple,
from your private ritual room.
Exorcism
Don't barricade yourself in
Your cocoon of selfishness.
Come out from your comfortable crypt,
from your precious temple,
from your private ritual room,
perfumed with rare spiritual oils.
Keep control of your blood,
Be conscious of your fragile consistence
and realize others' presence
Is stronger than your fear...
Let your conscience overcome
The boundaries of convention,
And give your mind a rest on this
Absurd state of entropy.
Contaminated by the vulgar dirt,
Infected by the morbid plague.
Let your individual prayer become
A collective exorcism to chaos.
Open your gangrenous eyes
and see terrible terror everywhere.
Není čas být zbožným
Není místo pro osobní výzkum.
Není čas být zbožným
Odhal svou krční tepnu.
A spatři osvícenou realitu
Je zřetelnější jak sluneční zatmění.
Neukrývej se ve
Své kukle sobectví.
Vyjdi ze své pohodlné krypty,
Vyjdi ze své krypty,
z tvého ctěného chrámu,
z tvé soukromé rituální místnůstky.
Exorcismus.
Neukrývej se ve
Své kukle sobectví.
Vyjdi ze své pohodlné krypty,
z tvého ctěného chrámu,
z tvé soukromé rituální místnůstky,
navoněné spirituálními oleji.
Dávej pozor na svou krev,
Buď si vědom křehké důslednosti
a uvědom si přítomnost jiných
Je silnější jak tvůj strach...
Nech tvé svědomí překonat
Hranice dohody,
A daruj svou mysl zbytku této
Absurní entropie.
Nakaženou odpornou špínou,
Infikovanou morbidní vinou.
Nech své vlastní motlitby stát se
Kolektivním exorcismem chaosu.
Otevři své oči nakažené gangrénou
a spatři děsivý teror odevšud.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy